Go To Project Gutenberg

sobota, 23 grudnia 2017

Big Data

-
© zezorro'10 dodajdo.com

wtorek, 19 grudnia 2017

Gorączka krypto

-
© zezorro'10 dodajdo.com

sobota, 16 grudnia 2017

Strawman

-
© zezorro'10 dodajdo.com

poniedziałek, 11 grudnia 2017

Wyprzedzający wskaźnik koniunktury CLI

-
Wyprzedzający wskaźnik koniunktury wg OECD CLI rozjeżdża się w Polsce z innymi krajami. Potwierdza to słabnący wskaźnik wyprzedzający BIEC. Impuls inwestycyjny pod koniec roku wyraźnie wyhamował.
© zezorro'10 dodajdo.com

sobota, 2 grudnia 2017

Smart meters

-
© zezorro'10 dodajdo.com

muut