Go To Project Gutenberg

poniedziałek, 10 maja 2010

Film Wiśniewskiego: klamra

----- Forwarded message from steffor@co.sie.stalo.ru -----
Znalazłem w Internecie kolejną godną uwagi "sklejankę" z elementów
filmu montażysty Wiśniewskiego:

http://www.youtube.com/watch?v=HAs45SQul-M&feature=related

Nie byłaby ona niczym szczególnym gdyby filmik Wiśniewskiego był
dostępny w całości, tzn. "nie obrzezany" - taki jakim go nakręcił
autor.

Sklejanka urywków z filmku wyświetlona została przez rosyjską
telewizję z oryginalną - nie "zagadaną" głosem dziennikarzy ścieżką
dźwiękową i dzięki temu nadaje się do analizy dźwięku.

Składa się z pięciu krótkich kawałków złączonych w przypadkowej
kolejności.

Podzieliłem ten montaż ponownie w miejscach połączeń by zanalizować
poszczególne fragmenty.

Cztery spośród tych fragmentów są krótkimi cząstkami tego, co
występowało już w moich poprzednich opracowaniach.

Natomiast piąty...

Pomiędzy 0.08,36 - 0.23,32 (czyli w czasie niespełna 15 sekund)
występuje tu niedostępne wcześniej ujęcie wykonane z kamery
Wiśniewskiego.

Zatytułowałem to ujęcie:"Klamra" - ponieważ "spina" ono nagrania
Wiśniewskiego i "drugiego Rosjanina" czasowo, wzajemnie
uwiarygodniając oba te nagrania jako autentyczne.

Na Filmiku Rosjanina widoczny jest Wiśniewski.

Na ścieżce dźwiękowej Rosjanina mamy to samo, co na ścieżce
dźwiękowej Wiśniewskiego nagrywającego w czasie, gdy był filmowany
przez Rosjanina.

Porównanie obrazów i ścieżek dźwiękowych filmów Rosjanina i
Wiśniewskiego w tym samym czasie - stali w odległości około 10
kroków od siebie - MUSI BYĆ dla każdego sądu niepodważalnym dowodem
autentyczności ścieżek dźwiękowych obydwu nagrań oraz okoliczności
w których nagrania zostały one dokonane.

Stefan

© zezorro'10 dodajdo.com
blog comments powered by Disqus

muut