Go To Project Gutenberg

poniedziałek, 24 stycznia 2011

Państwowy FED

Oto krótka lista odpowiedzi na paniczne pytania.

1. Kto jest właścicielem banku FED.
Dokładnie nie wiadomo dziś, wiemy, że założycielami i udziałowcami było kilka banków z Nowego Jorku: Kuhn&Loeb, Jacob Schiff itd.

2. Na jakiej podstawie go powołano, gdzie jest zarejestrowany.
Powołano go na podstawie tajnej umowy bankierów, którzy potajemnie spotkali się w listopadzie 1910 r. na wyspie Jekyll Island, co opisał barwnie Edward Griffin w Creature from Jekyll Island. Jest zarejestrowany w stanie Delaware (taki indiański raj podatkowy, gdzie przestrzega się tajemnicy). Udziałowcami są regionalne banki FED, każdy jako korporacja, zarejestrowana w swoim stanie (bank komercyjny). Z tego względu FED jest operacyjnie konsorcjum prywatnych banków komercyjnych.

3. Kto sprawdza jego bilans, gdzie i jak jest publikowany.
FED sam się audytuje, bilanse są tajne. Od wielu lat próby uzyskania bliższych informacji o bilansie FED spotykają się z odmową. Pewne nadzieje wiąże się z pozwami na bazie FOIA (ostatni głośny pozew Bloomberga, opisywany tu wcześniej) oraz z akcją senatora Rona Paula Audit the FED. Od początku istnienia kompletny bilans FED nigdy nie został ujawniony.

4. Kto sprawuje nadzór, mianuje i odwołuje zarządy regionalnych FED, na jakiej podstawie.
Formalnie nadzór sprawuje rada nadzorcza, inaczej zwana radą dyrektorów, czyli Board of Governors, która jest ciałem konstytucyjnym, w całości podlegającym mianowaniu przez prezydenta. Jednak nie zdarzyło się, aby prezydent nie zatwierdził kandydata popieranego przez Wall Street. Rada FED działa na podstawie ustawy o FED, uchwalonej podstępnie w przeddzień Bożego Narodzenia, 23.12.1913.

5. Ile w r. 2010 FED wpłacił (na procent) do skarbu USA, ile ma wpłacić w 2011, na jakiej podstawie prawnej, na jakie zabezpieczenie.
W ostatnim roku FED kupił obligacji skarbowych (wpłacił do skarbu) za ok. 800 mld dolarów. W bieżącym to grubo ponad bilion. Tak jest – tysiąc miliardów. Cały deficyt budżetowy zostanie zmonetyzowany, czyli FED go wydrukuje, na podstawie nowelizowanej naprędce ustawy budżetowej (ostatnio podniesienie pułapu zadłużenia do 14 bilionów). Zabezpieczeniem są przyszłe wpływy podatkowe USA, czyli mamy początek nowej formy niewolnictwa - niewolę podatkową.

6. Kto jest największym wierzycielem instytucjonalnym (rządu) USA, jaki ma portfel należności.
Największym wierzycielem USA jest – wbrew oczekiwaniom – bank FED, który ma ponad bilion w obligacjach wprost (a wysoce prawdopodobne że ma co najmniej drugie, albo i trzecie tyle przez podmioty zależne).

Dla ucięcia dyskusji przykładowy rejestr regionalnego FED, typowy – nietypowy bank komercyjny.

© zezorro'10 dodajdo.com
blog comments powered by Disqus

muut