Go To Project Gutenberg

wtorek, 24 stycznia 2012

Iran, nafta, złoto

Sankcje handlowe wobec Iranu - embargo na handel ropą oraz blokada irańskiego banku centralnego w obrocie międzynarodowym są chyba strzałem w stopę dolarowi. Jak donosi Debka (wywiad Izraela)Indie są pierwszym odbiorcą irańskiej ropy, który uzgodnił płatności za dostawy w złocie zamiast w dolarach amerykańskich, podaje wywiad debkafile ze źródeł irańskich. Według nich należy oczekiwać przyłączenia się Chin. Indie i Chiny odbierają około miliona baryłek dziennie, czyli 40 procent całkowitego eksportu Iranu, wynoszącego 2,5 mln baryłek dziennie. Oba kraje są gigantami na rynku złota.

Poprzez obrót złotem, New Delhi i Pekin pozwolą Teheranowi ominąć nałożone blokady aktywów jego banku centralnego i embargo na ropę naftową, które ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej zgodzili się nałożyć w poniedziałek, 23 stycznia. Obecnie UE nabywa około 20 procent eksportu irańskiej ropy.

Oczekuje się że wielkość tych transakcji podniesie ceny złota i obniży wartość dolara na rynkach światowych.
Drugim co do wielkości odbiorcą irańskiej ropy po Chinach, są Indie kupujące około $ 12 miliardów rocznie, czyli około 12 procent zapotrzebowania. Delhi będzie obsługiwać transakcje, według naszych źródeł, przez dwa banki państwowe: w Kalkucie przez UCO Bank, w którego zarządzie zasiadają ludzie z indyjskiego rządu i Banku Rezerw Indii oraz Halk Bankasi (Peoples Bank), siódmy co do wielkości bank w Turcji, który jest własnością rządu.
Delegacja Indii odwiedziła Teheran w zeszłym tygodniu w celu omówienia opcji płatności z uwagi na nowe sankcje. Obie strony według relacji uzgodniły, że płatności za zakupioną ropę będzie częściowo w jenach, a częściowo w rupiach. Kiedy nastąpi przejście na złoto nie wiadomo.

Indie w ten sposób dołączają do Chin w proteście do koordynowanych przez USA sankcji europejskich wobec międzynarodowego handlu ropą naftową Iranu i działalności finansowej. Turcja ogłosiła publicznie w zeszłym tygodniu, że nie będzie stosować się do wszystkich sankcji wobec irańskiego programu nuklearnego, chyba że zostały nałożone przez Radę Bezpieczeństwa ONZ.
Poniedziałkowa decyzja UE o zakazie podpisywania nowych umów na dostawy ropy z Iranem w trybie natychmiastowym nakłada się na wygaszanie istniejących transakcji do dnia 1 lipca 2012 r., kiedy europejskie embargo, wraz z nałożonymprzez Stany Zjednoczone, będzie całkowite. Europejscy ministrowie spraw zagranicznych uchwalili także zamrożenie aktywów Banku Centralnego Iranu, który obsługuje wszystkie transakcje w handlu ropą.
Jednak szkoda spowodowane tymi sankcjami w irańskiej gospodarce będą znacznie złagodzone poprzez handel ropą za pośrednictwem tureckich i indyjskich banków państwowych. Chiny ze swej strony zadeklarowały swój sprzeciw wobec sankcji wobec Iranu.

Źródła wywiadowcze debkafile ujawnia, że Teheran uruchomił alternatywne mechanizmy finansowe z Chinami i Rosją do obslugi płatności za ropę w walutach innych niż USD. Zarówno Pekin jak i Moskwa utrzymują szczegóły ich funkcjonowania w ścisłej tajemnicy.

© zezorro'10 dodajdo.com
blog comments powered by Disqus

muut