Go To Project Gutenberg

czwartek, 17 września 2015

17 września. Dzień europejskiej solidarności

-
W związku z bezprecedensowym festiwalem obłudy,zafundowanej tubylcom przez pasterzy nadwiślańskich stad, ogłaszam uroczyście

17 września dniem Europejskiej Solidarności z Polską

Dziękuję premier Kopaczce za sprawdzian z przyzwoitości {i prawdomówności}.
Dziękuję komisarzowi tow. Szulcowi za eleganckie przypomnienie argumentu siły i przymusu.
Szczególne podziękowania i dziękczynienia kieruję ku jaśnie panującej nad Sprewą naszej pani Makreli, która pouczyła nas w sprawie moralności, faszyzmu i odpowiedzialności za ofiary wojenne.
Na koniec dziękuję także komisarzowi Junckerowi za ofertę "obrony Polski" w zamian za przyjęcie uchodźców. Znany jest ze swej bezkompromisowej prawdomówności i bez wątpienia dotrzyma czczych obietnic.

Wszystkim napuszonym bucom dziękuję za cenne upomnienia.

Wszyscy precz!

© zezorro'10 dodajdo.com
blog comments powered by Disqus

muut