Go To Project Gutenberg

sobota, 30 marca 2013

zezorro szabasowy: Kolumb był... Chińczykiem

-
A właściwiej mówiąc wielka wyprawa cesarska opłynęła glob w roku 1421, zahaczając o Amerykę. Oznacza to, że wedle dokumentów przynajmniej, Chiny odkryły Amerykę najpóźniej w tym roku, czyli trzy czwarte wieku przed Kolumbem. Zresztą nie byli pierwszymi, bo liczne artefakty, w tym budowlane, świadczą o ożywionym handlu z Ameryką w starożytności, w czym prym wiedli Fenicjanie. 2h

szalom© zezorro'10 dodajdo.com
blog comments powered by Disqus

muut