Go To Project Gutenberg

sobota, 2 listopada 2013

zezorro szabasowy: Eustace Mullins

-
Mullins jest badaczem FEDu, który upublicznił jako pierwszy ich tajemnice w klasycznym dziele "Secrets of Federal Reserve". W wywiadzie mówi o NWO, Antychryście i Syjonie.Szalom.

© zezorro'10 dodajdo.com
blog comments powered by Disqus

muut