Go To Project Gutenberg

piątek, 24 czerwca 2016

Brexit! Tere fere bum

-
Wstępne szacunki mówią o zwycięstwie w referendum wyjścia W. Brytanii z UE, ale nie pakuj jeszcze walizek, bo elity mają inny plan...

Reakcja funta przebiega zgodnie z oczekiwaniami.A na rynkach wschodzących z peryferiów euro minipanika.


© zezorro'10 dodajdo.com
blog comments powered by Disqus

muut