Go To Project Gutenberg

sobota, 6 marca 2010

ze skrzynki inbox: Polska najbardziej zadluzonym krajem na swiecie

Polskie zadluzenie jest w stosunku do PKB prawie dwa razy wyzsze
niz w Grecji!

Gazeta Svenska Dagbladet podaje liste najbardziej zadluzonych
krajow.

Niesfinansowane zobowiązania (bez pokrycia w posiadanych aktywach )
jako częśc narodowego produktu PKB:


Polska 1550 %
Słowacja 1149 %
Grecja 875 %
Francja 549%
Finlandia 539%
Holandia 523%
USA 510%
Szwecja 431 %
Niemcy 418%
Unia przeciętnie 434 %

Zrodlo: http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sondagsanalys-
andreas-cervenka-om-finansiella-lik-i-europas-garderob_4295429.svd

© zezorro'10 dodajdo.com
blog comments powered by Disqus

muut