Go To Project Gutenberg

wtorek, 9 grudnia 2014

STOP GMO - petycja ICPPC

-
Petycja STOP_GMO Fundacji ICPPCJUŻ DZIŚ WYŚLIJ LIST/ZADZWOŃ DO SENATORÓW I PODPISZ PETYCJĘ; szczegóły poniżej. TYLKO WSPÓLNYM WYSIŁKIEM MOŻEMY SPOWODOWAĆ, ŻE SENATOROWIE ODRZUCĄ NOWĄ USTAWĘ O GMO I ZAKAŻĄ UPRAW GMO W POLSCE. Ustawa ta będzie przedmiotem obrad senackiej Komisji Środowiska (dn. 10.12.2014 r. godz. 13:00 sala nr.182) oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (dn 12.12.2014 r. godz . 11:00 sala nr 217). Prosimy o przybycie na obrady ww. komisji, nagłośnienie i poparcie naszego stanowiska. Pełny tekst naszej interwencji www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2014/12/Interwencjadruk782.pdf

JUŻ DZIŚ WYŚLIJ LIST/ZADZWOŃ DO SENATORÓW I PODPISZ PETYCJĘ; szczegóły poniżej.

W przedłożeniu rządowym (druk sejmowy nr 2349), bez konsultacji społecznych, dołączono do treści ustawy regulacje umożliwiające wprowadzanie do obrotu oraz dokonywanie zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska, skutkujące nieodwracalnymi stratami środowiskowymi, zdrowotnymi i ekonomicznymi. Proponowane ustawowe przyzwolenie na uprawy transgeniczne, w polskich warunkach, jest jednoznaczne z przyznaniem prawa do biologicznego skażenia terytorium Polski o niespotykanej dotychczas skali. BROŃ NASZYCH DZIECI. PODPISZ PETYCJE i WYŚLIJ LIST/ZADZWOŃ DO SENATORÓW:

1. listy senatorów z Komisji imienne i same e-maile tutaj: www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2014/12/komisjaśrodowiska-maile.txt www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2014/12/komisjarolnictwa-maile.txt www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2014/12/komisjarolnictwa-imienie.txt www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2014/12/komisjaśrodowiska-imiennie.txt

Cała lista senatorów: www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2014/12/senatorowie_aktualna.txt lista z przecinkiem www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2014/12/senatorowie-przecinek.txt lista ze średnikiem www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2014/12/senatorowie-srednik.txt

Proponowana treść listu: Domagam się odrzucenia w całości ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Domagam się natychmiastowego wprowadzenia bezwzględnego, ustawowego zakazu rejestracji odmian, obrotu i upraw genetycznie modyfikowanych nasion i roślin w Polsce. Domagam się zalegalizowania sprzedaży bezpośredniej przez rolników zarówno nieprzetworzonych, jak i przetworzonych produktów żywnościowych oraz dostosowania przepisów sanitarnych do skali produkcji tak, aby były one korzystne dla małych i średnich gospodarstw rodzinnych i dla konsumentów, którzy poszukują dobrej jakości żywności.

2. PODPISZ PETYCJĘ: http://www.petycjeonline.com/nie_dla_gmo_tak_dla_dobrej_ywnoci

Jadwiga Łopata, Julian Rose i Paweł Połanecki z upoważnienia Komisji Sterującej Koalicji Polska Wolna od GMO, Kontakt: tel.: 601 258789, 338797114, e-mail: mocart@mocart.home.pl lub biuro@icppc.pl
© zezorro'10 dodajdo.com
blog comments powered by Disqus

muut