Go To Project Gutenberg

czwartek, 3 kwietnia 2014

Geopolityka wszelkich Geopolityk cz.2

W poprzedniej części nakreśliłem schemat w jaki ja widzę walkę, odbywającą się od zarania dziejów i że jest to walka o Słowo Boże. Dzisiaj będzie kontynuacja i zagłębienie się w pewne szczegóły. Obiecałem wam, że w drugiej części rozbiorę na czynniki pierwsze cztery przekłady Biblii, aby unaocznić wam kierunek w jakim podążają te wszystkie zmiany i że wiąże się to z dalszym ciągiem prześladowania przez świat Słowa Bożego, jakim był i jakie głosił Jezus Chrystus. Postaram się pisać jak najmniej od siebie o mojej wierze, a w komentarzach pod wersetami troszeczkę się wyzłośliwię.

Zanim przejdę dalej, chciałbym się z wami podzielić moim spostrzeżeniem, łączącym to co się dzieje na świecie, z tym co wywnioskowałem z Biblii. Tak z grubsza, jeżeliby opisać NWO, to jest to nic innego jak władza absolutna nad całym globem. Nie tylko świecka, ale duchowa także. Ten gmach musi się opierać na dwóch kolumnach, bo inaczej runie. Władza świecka i duchowa to dwie strony tego samego medalu, który zowie się właśnie NWO.


W Biblii, w księdze Daniela są różne proroctwa rozciągnięte na długiej linii proroczego czasu, rozpoczętej od dekretu o odbudowie świątyni w Jeruzalem wydanego przez Artakserksesa (457 p.n.e.). Nie będę się w nie zagłębiał, tylko skupie się na najdłuższym proroctwie dotyczącym „oczyszczenia świątyni w niebie”. Wedle Biblijnej wyliczanki, proroctwo to wskazuje na rok 1844. Pytałem się zarówno pastora jak i Świadków Jehowy, co to oznacza i otrzymywałem różne mętne odpowiedzi teologiczne, które w zasadzie można uznać za brak odpowiedzi. Skoro to proroctwo jest dla nas, ludzi, jakąś wskazówką czy przestrogą daną od Boga, to tak samo jak inne fizycznie wypełnione proroctwa, w roku 1844 musiało fizycznie wydarzyć się w historii świata coś niezwykle dla nas ważnego. Nie ma tutaj pola do pitolenia co nam się wydaje że się w niebie stało, czy różne inne teologiczne wymysły. To proroctwo jest dla nas, ludzi, tak więc coś musiało się stać w świecie ludzi.


Ja dokonałem spostrzeżenia, że w 1844 roku szatan rozpoczął wielką, zmasowaną ofensywę na dwóch fontach: świeckim i religijnym. Zostały założone fundamenty pod te dwie kolumny, na których ma powstać NWO. Grunt pod te fundamenty, przygotowany był już od dawna :).


Zrodziła się idea jakiej świat nie widział, a która jest idealnym systemem polityczno-gospodarczym dla globalnego rządu. Jest to komunizm. Idea powstała około roku 1844, a w 1846 wydany został Manifest Komunistyczny. Jeżeliby tak poruszać głową na boki, to właśnie ta kolumna jest już prawie w całości zbudowana. Wszystkie kraje są zarażone socjalizmem i to zakażenie postępuje. Jest to idea wroga Bogu, bo powoduje dwie rzeczy, które są dla szatana radochą: pozbawia ludzi wolnej woli, a właściwie powoduje że ludzie sami się jej zrzekają, oraz robi z nas wszystkich złodziei. Redystrybucja dóbr i wszelakie przywileje są zawsze czyimś kosztem, a to od zawsze była, jest i będzie zwykła kradzież, nieważne jak pięknie ją nazwiemy.


Drugi filar ofensywy szatana, to walka na polu religijnym. W 1844 roku miał swój początek ruch, podważający wiarygodność Biblii oraz dążący do rewizji jej treści.  Głównymi jego ideologami byli Brooke Foos Westcott oraz Fenton John Antony Hort. Z treści ich listów wnioskuję, że obaj byli jezuitami. Jeden w przebraniu duchownego anglikańskiego, a drugi profesora uniwersytetu. Obydwoje umoczeni w tajne stowarzyszenia, ezoterykę oraz parapsychologię. Zaznaczę, że Szatan, wszystko co jego obsikuje i oznacza.


Przypadkowo (w co warto nie wierzyć) razem z narodzeniem się tej idei, w cudowny sposób zaczęły odnajdować się stare rękopisy potwierdzające ich tezy, że Biblia jest „źle przetłumaczona”, m.in. kodeks synajski odnaleziony w 1844 i inny rękopis odnaleziony w cudowny sposób w przepastnych bibliotekach Watykanu. Ogółem rękopisy były cztery, a przy ich pomocy w kluczowych częściach Biblii podważano „tekst większościowy” (ponad 300 rękopisów z całego obszaru ówczesnego chrześcijaństwa, spisane w różnych językach, a do tego wszystkie zgodne i spójne). Dziwnym zbiegiem okoliczności (w jakie warto nie wierzyć) Biblia została przez nich dostosowana do ekumenizmu jaki promuje dzisiaj Watykan, czyli jednej uniwersalnej światowej religii z jednym uniwersalnym Chrystusem. Właśnie dlatego, aby inne religie i wyznania zaakceptowały tego uniwersalnego Chrystusa, należało go „okroić” tak, aby był łatwiej akceptowalny przez inne religie, co też się stało. Skoro trzeba było, to go okrojono i ociosano tak, aby pasował wszystkim. Taki kolejny zgniły kompromis. Proces dowodowy w tabelce poniżej.


Jeden, wielki, światowy kołchoz i jedna, wielka, światowa religijna zupa. NWO pełną mordą.


Poniżej przedstawiam wam tabelkę dla ludzi o mocnych nerwach, do samodzielnego sprawdzenia i zabawy z innymi.
Ocenzurowane wypowiedzi bądź nauki Jezusa Chrystusa
  


BIBLIA GDAŃSKA
BIBLIA WARSZAWSKA
BIBLIA TYSIĄCLECIA NOWEGO ŚWIATA
Mat 20:16
Takci będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi; albowiem wiele jest wezwanych, ale mało wybranych.
Tak będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi
Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi
Tak to ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi”
Werset kompletny jest tylko  w Gdańskiej
Mat 5:44 Aleć Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjacioły wasze; błogosławcie tym, którzy was przeklinają; dobrze czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści, i módlcie się za tymi, którzy wam złość wyrządzają i prześladują was


A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują


A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują


Ja jednak wam mówię: Miłujcie swych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują


Werset ograbiony z czci, poprzez klasyczną amputacje. Całe piękno nauki Jezusa zostało okaleczone.
Mar 9:44


Gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie.


Gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie.
BRAK WERSETU


BRAK WERSETU


Mar 9:46  Gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. Gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie.
BRAK WERSETU


BRAK WERSETU


Mat 20:22 20:23
Ale Jezus odpowiadając rzekł: Nie wiecie, o co prosicie; możecież pić kielich, który ja będę pił? i chrztem, którym się ja chrzczę, być ochrzczeni? Rzekli mu: Możemy. Tedy im rzekł:Kielichci mój pić będziecie, i chrztem, którym się ja chrzczę, ochrzczeni będziecie; ale siedzieć po prawicy mojej i po lewicy mojej, nie jest moja rzecz dać wam, ale tym, którym jest zgotowano od Ojca mojego.
A Jezus, odpowiadając, rzekł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja pić będę? Mówią mu: MożemyMówi im; Kielich mój pić będziecie, ale zasiąść po prawicy mojej czy po lewicy - nie moja to rzecz, lecz Ojca mego, który da to tym, którym zostało przez niego przygotowane
Odpowiadając zaś, Jezus rzekł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić? Odpowiedzieli Mu: Możemy


On rzekł do nich: Kielich mój wprawdzie pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale [dostanie się ono] tym, dla których mój Ojciec je przygotował
Jezus, odpowiadając, rzekł: „Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam wypić?” Rzekli do niego: „Możemy”                                                                        
On im powiedział: „Kielich mój istotnie będziecie pić, ale to zasiadanie po mej prawicy i po mej lewicy nie moją jest rzeczą, abym mógł je dać, lecz należy ono do tych, dla których zostało przygotowane przez mojego Ojca”    
Chrzest wody i krwi jaki nas czeka na ziemi????????? Znów okaleczone nauki Chrystusa.
Mat 25:13  Czujcież tedy; bo nie wiecie dnia ani godziny, której Syn człowieczy przyjdzie Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny Dlatego stale czuwajcie, gdyż nie znacie ani dnia, ani godziny
Totalny bezsens. Nie znamy dnia ani godziny kiedy co? Listonosz z rentą przyjdzie? Kiedy pizzę przywiozą? Jedynie Gdańska i Warszawska oferuje wyjaśnienie o co tak naprawdę chodzi. Reszta to zdanie niepełne, pocięte i ocenzurowane.
Mat 23:14  Biada wam, nauczeni w Piśmie i Faryzeuszowie obłudni! iż pożeracie domy wdów, a to pod pokrywką długich modlitw, dlatego cięższy sąd odniesiecie (Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że pożeracie domy wdów i to pod pokrywką długich modlitw; dlatego otrzymacie surowszy wyrok)

BRAK WERSETU

BRAK WERSETU
Ten werset ich szalenie boli i ja się im nie dziwię. Mnie na ich miejscu też kłułaby taka zapowiedz kary za oszukiwanie ludzi.
Mat 18:11 Przyszedł bowiem Syn człowieczy, aby zbawił to, co było zginęło. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić to, co zginęło Albowiem Syn Człowieczy przyszedł ocalić to, co zginęło.
BRAK WERSETU
Jan 16:23 A dnia onego nie będziecie mnie o nic pytać. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu mojem, da wam A w owym dniu o nic mnie pytać nie będziecie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: O cokolwiek, byście prosili Ojca w imieniu moim, da wam W owym zaś dniu o nic nie będziecie Mnie pytać. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje


I w owym dniu nie zadacie mi już żadnego pytania. Zaprawdę, zaprawdę wam mówię: Jeżeli o coś poprosicie Ojca, da wam w imię moje.
Tutaj jest prosty przykład jak zwykłe przesunięcie przecinka  zmienia sens całego zdania.
Mar 6:11  A którzykolwiek by was nie przyjęli, ani was słuchali, wyszedłszy stamtąd, otrząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo im; zaprawdę powiadam wam: Lżej będzie Sodomie i Gomorze w dzień sądny, niż miastu onemu A jeśliby w jakiejś miejscowości nie chciano was przyjąć ani słuchać, wyjdźcie stamtąd i otrząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich A w którymkolwiek miejscu was nie przyjmą ani was nie wysłuchają, wychodząc stamtąd, strząśnijcie pył spod waszych stóp na świadectwo dla nich”
Na wiele tych cenzorskich zabiegów nie znam odpowiedzi. Ale wiem jedno, aby bacznie się tym miejscom przyglądać.
Mar 7:16  Jeśli kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha! Jeśli kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!    BRAK WERSETU
Obecność uszu u słuchającego jest konieczna aby być słyszeć . Niestety pewni ludzie są głusi na argumenty. Chyba to ma na celu ten werset.
Mar 9:49  Albowiem każdy człowiek ogniem osolony będzie, i każda ofiara solą osolona będzie Albowiem każdy ogniem będzie osolony Bo każdy ogniem będzie posolony Albowiem każdy musi być posolony ogniem
Mar 10:21 A Jezus spojrzawszy nań, rozmiłował się go, i rzekł mu: Jednego ci nie dostaje; idź, sprzedaj co masz, a rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, a przyjdź, naśladuj mię, wziąwszy krzyż

Wtedy Jezus spojrzał nań z miłością i rzekł mu: Jednego ci brak; idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie


Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną


Jezus, spojrzawszy na niego, umiłował go i powiedział mu: „Jednego ci brakuje: Idź, sprzedaj, co masz, i daj biednym, a będziesz miał skarb w niebie, i chodź, bądź moim naśladowcą”


Znów ubytek . Wraz z przyjęciem wiary Chrześcijańskiej bierzemy ze sobą krzyż. Znaczy to, że świat w jakim żyjemy nie będzie się z nami obchodził lepiej niż z naszym Zbawicielem. Lekko nie będzie.
 Poza tym nie rozumiem fanaberii u Świadków  Jehowy z tym ich „Palem Męki”  i nie wiem po co to i komu? Proszę postudiować Prawo Rzymskie (bo to oni wykonali wyrok) i w nim nie ma upalowania. Są tylko przepisowe formy kary zawarte w ich przepisach, a jak wiemy Rzymianie byli formalistami. Jest np. Ukrzyżowanie i rzymskie biczowanie (40 razy – jeden.) Jako uzupełnienie wiedzy proszę poczytać opracowania wczesnych historyków, a w ostateczności sięgnąć do Talmudu, który wręcz zieje nienawiścią do Jezusa i pisze także o ukrzyżowaniu. Nawet Biblia pisze że „ dotknąć ran na jego rękach od gwoździ„, a nie „od gwoździa”, jak sugeruje artystyczna wizja „upalowania” Jezusa  w ich broszurkach propagandowych. Nawet żydzi nie używają w matematyce plusa, bo tak nienawidzą krzyża, a oni chyba wiedzą najlepiej. To wszystko jest tak wyssane z palca, że gdyby nie powaga tematu, to może i byłoby to śmieszne.
Tak w ogóle, to ja nie mam pojęcia czemu to ma służyć.
Mat 17:21  Ale ten rodzaj nie wychodzi, tylko przez modlitwę i przez post.


Ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post.


Ten zaś rodzaj [złych duchów] można wyrzucać tylko modlitwą i postem.
BRAK WERSETU
Już to kiedyś zauważyłem że post jest nielubiany w nowych przekładach.
Mar 10:24 Tedy uczniowie zdumieli się nad temi słowami jego. Lecz Jezus zaś odpowiadając, rzekł im: Dziatki! jakoż jest trudno tym, co ufają w bogactwach, wnijść do królestwa Bożego A uczniowie dziwili się słowom jego. Lecz Jezus, odezwawszy się znowu, rzekł do nich: Dzieci, jakże trudno tym, którzy pokładają nadzieję w bogactwach, wejść do Królestwa Bożego! Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Lecz uczniowie byli zaskoczeni jego słowami. Na to Jezus znowu im rzekł: „Dzieci, jakże trudno jest wejść do królestwa Bożego
Spójrzcie na to. We wszystkich przekładach oprócz  PNŚ, cały werset jest spójny i opatrzony wyjaśnieniem. Natomiast w PNŚ jest zwykłe biadolenie: oj jak to ciężko i ciężko, oj jak to trudno i trudno. Nie ma żadnego wyjaśnienia tej sytuacji. Totalny bezsens i zwykłe biadolenie.
Mar 11:26 Bo jeźli wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w niebiesiech, nie odpuści wam upadków waszych o jeśli wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści przewinień waszych
BRAK WERSETU
BRAK WERSETU
Klasyczne wyrwanie zdrowego zęba. Piękna nauka Jezusa ale komuś nie na rękę wiec wyrwać!!!
Mar 13:14  Gdy tedy ujrzycie onę obrzydliwość spustoszenia, opowiedzianą od Danijela proroka, stojącą, gdzie stać nie miała, (kto czyta, niechaj uważa,)tedy ci, którzy będą w Judzkiej ziemi, niech uciekają na góry. Gdy tedy ujrzycie ohydę spustoszenia, stojącą tam, gdzie stać nie powinna - kto czyta, niech uważa - wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry A gdy ujrzycie ohydę spustoszenia, zalegającą tam, gdzie być nie powinna – kto czyta, niech rozumie – wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry Kiedy jednak ujrzycie obrzydliwość, która sprowadza spustoszenie, stojącą tam, gdzie nie powinna (niech czytelnik wykaże rozeznanie), niech potem ci w Judei zaczną uciekać w góry
Wskazówka, gdzie szukać odpowiedzi została usunięta. Ktoś zaciera tropy.
Luk 4:4  Ale Jezus odpowiedział mu, mówiąc: Napisano, iż nie samym chlebem żyć będzie człowiek, ale każdem słowem Bożem A Jezus mu odpowiedział: Napisano: Nie samym chlebem człowiek żyć będzie Odpowiedział mu Jezus: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek Ale Jezus mu odpowiedział: „Jest napisane: ‚Nie samym chlebem ma żyć człowiek’”
Trzeba chlebek posmarować , przełożyć wędlinką, zagryźć  ogóreczkiem , a i popić czymś by też  się zdało. Bezsens nowych przekładów aż razi. Jak zawsze wycięte zostaje wyjaśnienie zapoczątkowanej wypowiedzi.
Luk 4:8 


A odpowiadając Jezus rzekł mu: Pójdź precz ode mnie, szatanie! albowiem napisano: Panu, Bogu twemu, kłaniać się będziesz, i jemu samemu służyć będziesz. A odpowiadając Jezus rzekł mu: Albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko jemu będziesz służył Lecz Jezus mu odrzekł: Napisane jest: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz Jezus, odpowiadając, rzekł do niego: „Jest napisane: ‚Jehowę, twego Boga, masz czcić i tylko dla niego masz pełnić świętą służbę’
Jezus w taki sam sposób odezwał się  w Biblii do Piotra (skały) . Ale tamtego już nie usunięto
Luk 9:55

9:569:57
Ale Jezus obróciwszy się, zgromił je, i rzekł: Nie wiecie wy, jakiego jesteście ducha.


Albowiem Syn człowieczy nie przyszedł, zatracać dusz ludzkich, ale zachować. I szli do inszego miasteczka. I stało się, gdy oni szli, że w drodze rzekł niektóry do niego: Pójdę za tobą, gdziekolwiek pójdziesz, Panie!
A On. obróciwszy się, zgromił ich i rzekł: Nie wiecie, jakiego ducha jesteścieAlbowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale je zachować. I poszli do innej wioski.


Gdy tedy szli drogą, rzekł ktoś do niego: Pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz
Lecz On, odwróciwszy się, zgromił ich.

I udali się do innego miasteczka.


 A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz
Ale on się odwrócił i zganił ich

Poszli więc do innej wioski. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do niego: „Pójdę za tobą, dokądkolwiek byś się udał”
Luk 11:2 11:3

   
11:4 
I rzekł im: Gdy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech! Święć się imię twoje; przyjdź królestwo twoje; 

 
bądź wola twoja, jako w niebie tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień.


I odpuść nam grzechy nasze; bo też i my odpuszczamy każdemu winowajcy naszemu. A nie wwódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego
Wtedy rzekł do nich: Gdy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje


 Bądź wola twoja, jak w niebie tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzieńI odpuść nam grzechy nasze, albowiem i my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
A On rzekł do nich: Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwoNaszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień
i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini;i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie
Wtedy powiedział do nich: „Kiedy się modlicie, mówcie: ‚Ojcze, niech będzie uświęcone twoje imię. Niech przyjdzie twoje królestwoDaj nam naszego chleba na ten dzień według potrzeby dnia
I przebacz nam nasze grzechy, bo my sami też przebaczamy każdemu, kto jest winny wobec nas; i nie wystawiaj nas na pokusę’”
A to jest już szczyt bezczelności i bardzo się denerwuję jak to widzę. Lewa część modli się do innego Boga niż Prawa część tabelki. Prawa część nie modli się do Ojca który jest w niebie, nie modli się o to aby była jego wola tak w niebie jak i na ziemi, oraz nie modli się o zbawienie ode złego. Trzy kluczowe i najważniejsze  cechy całej modlitwy. W sumie to do jakiego Ojca modlą się Świadkowie i Tysiąclatka? Jak przychodzi do mnie taki jeden z drugim ćwierćinteligent i mówi że stare przekłady to oszustwo, a nowe to wersja poprawiona, to załamuję ręce.
Mat 6:13 I nie wwódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego; albowiem twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki. Amen I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego; Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego I nie wystawiaj nas na pokusę, ale nas wyzwól od niegodziwca
Następny kwiatek gnojący majestat Boga.

Częstym wykrętem tych oszustów, tłumaczącym iż pewne braki w jednym miejscu, są w innym miejscu, jest żałosną próbą odpowiedzi dlaczego te braki w ogóle zaistniały.

 Po to są trzy ewangelie Marka, Łukasza i Jana, bo byli oni naocznymi świadkami zdarzeń w jakich uczestniczyli. W Biblii jest napisane, że dwoję świadków zeznających tak samo,  świadczy prawdę. W Biblii Gdańskiej te „zeznania świadków” się pokrywają. Pomimo że każdy z nich widział te zdarzenia z własnej perspektywy, to nauki Jezusa są w Gdańskiej TAKIE SAME we wszystkich trzech ewangeliach. Natomiast w nowych przekładach, każdy z uczniów „zeznaje co innego”. Wedle ich świadectwa Jezus mówił co innego i to całkowicie okrawa Biblie z wiarygodności. To jest sedno problemu. W Biblii nawet jak się pewne wersety powtarzają, to jest to CELOWE ZAMIERZENIE AUTORA (BOGA)
Jan 3:13  A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn człowieczy, który jest w niebie. A nikt nie wstąpił do nieba, tylko Ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego Ponadto nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba zstąpił — Syna Człowieczego
Jan 5:4  Albowiem Anioł czasu pewnego zstępował w sadzawkę i poruszał wodę; a tak, kto pierwszy wstąpił po wzruszeniu wody, stawał się zdrowym, jakąbykolwiek chorobą zdjęty był Od czasu do czasu zstępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty
BRAK WERSETU
BRAK WERSETU
Jan 6:47  Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto w mię wierzy, ma żywot wieczny Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne. Zaprawdę, zaprawdę wam mówię: Kto wierzy, ma życie wieczne
A to jest dobra „ekumeniczna” nowina dla wszystkich wierzących w cokolwiek . Wierzysz w ufo? Spoko. U Świadków masz zbawienie.
Jan 9:4  Jać muszę sprawować sprawy onego, który mię posłał, pokąd dzień jest; przychodzi noc, gdy żaden nie będzie mógł nic sprawować. Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki dzień jest; nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać Trzeba nam pełnić dzieła Tego, który Mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać Dzieła tego, który mnie posłał, musimy wykonywać, póki jest dzień; nadchodzi noc, kiedy nikt nie może działać.
Byłem kiepski z polskiego ale chyba jest różnica znaczeniowa pomiędzy „JA MUSZĘ” a „MY MUSIMY”?
Jan 16:16  Maluczko, a nie ujrzycie mię, i zasię maluczko, a ujrzycie mię; bo ja idę do Ojca. Jeszcze tylko krótki czas, a nie ujrzycie mnie, i znowu krótki czas, a ujrzycie mnie, bo idę do Ojca Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie. Za chwilkę już mnie nie zobaczycie i znowu za chwilkę mnie ujrzycie”
W nowych przekładach kolejne bezsensowne zdanie. Taka dyskoteka. Pojawiam się i znikam. Gdańska i Warszawska daje odpowiedz dlaczego, bo Jezus objaśnia uczniom swoją przyszłość. Reszta przekładów nie jest pełna.
Dap 9:5  Tedy rzekł: Ktoś jest, Panie? A Pan rzekł: Jam jest Jezus, którego ty prześladujesz; trudno tobie przeciw ościeniowi wierzgać I rzekł: Kto jesteś, Panie? A On: Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz; Kto jesteś, Panie? – powiedział. A On: Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz On powiedział: „Kim jesteś, Panie?” Ten rzekł: „Jam jest Jezus, którego ty prześladujesz
Saul zanim został Pawłem to zdrowo namęczył chrześcijan jako wzorowy sługa szatana (był faryzeuszem). To jest przykład  bezsilności sług szatana wobec Mocy Boga. Oścień to taki widelec do łowienia ryb poprzez ich nabijanie nań, i jedyne co mogą to sobie powierzgać .
Dap 18:21 Ale się z nimi pożegnawszy, rzekł: Koniecznie ja muszę święto nadchodzące w Jeruzalemie obchodzić; lecz się zasię do was wrócę, będzieli wola Boża. I puścił się z Efezu. Lecz pożegnawszy się, rzekł: Za wolą Bożą znowu wrócę do was. I odpłynął z Efezu ale żegnając się z nimi, powiedział: Wrócę do was, jeżeli Bóg zechce. I odpłynął z Efezu. lecz pożegnał się i rzekł do nich: „Jeśli Jehowa zechce, znowu do was wrócę”. Z Efezu wypłynął na morze
Mar 6:11  A którzykolwiek by was nie przyjęli, ani was słuchali, wyszedłszy stamtąd, otrząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo im; zaprawdę powiadam wam: Lżej będzie Sodomie i Gomorze w dzień sądny, niż miastu onemu A jeśliby w jakiejś miejscowości nie chciano was przyjąć ani słuchać, wyjdźcie stamtąd i otrząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich A w którymkolwiek miejscu was nie przyjmą ani was nie wysłuchają, wychodząc stamtąd, strząśnijcie pył spod waszych stóp na świadectwo dla nich”
1Ko 11:24 A podziękowawszy, złamał i rzekł: Bierzcie, jedzcie; to jest ciało moje, które za was bywa łamane; to czyńcie na pamiątkę moję. A podziękowawszy, złamał i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane; to czyńcie na pamiątkę moją i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę! i złożywszy podziękowania, połamał go i rzekł: „To oznacza moje ciało, które jest za was. Czyńcie to na moją pamiątkę”. 
A to jest bardzo ciekawa korekta Biblii. Byłem kiedyś u Świadków Jehowy na tej właśnie wieczerzy. Z rąk do rąk podawane było wino i chleb, a kolega który mnie tam „wprowadzał” zastrzegł mi zawczasu, abym nie ważył się napić ani zjeść, bo my jesteśmy niegodni. Na pytanie kto jest godny tego aby to spożyć, odpowiedział że parę osób w województwie. Na moje pytanie co determinuje to, czy ktoś jest godny czy nie, odpowiedział że oni sami.  Więcej nie pytałem, bo już wszystkiego się w tym temacie dowiedziałem. To jest typowy przykład tego że: „Jeżeli Biblia nie zgadza się z ich naukami, to tym gorzej dla Biblii”. Dostosowali Biblie pod własne dogmaty.
Mar 2:17  A usłyszawszy to Jezus, rzekł im: Nie potrzebują zdrowi lekarza, ale ci, co się źle mają; nie przyszedłem, wzywać sprawiedliwych, ale grzesznych do pokuty A Jezus, usłyszawszy to, rzekł im: Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają; nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników Jezus, usłyszawszy to, rzekł do nich: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników Usłyszawszy to, Jezus rzekł do nich: „Silni nie potrzebują lekarza, tylko niedomagający. Nie przyszedłem wezwać prawych, tylko grzeszników”
Hop hop grzesznicy!!! Wzywam was!!! Ale tylko jeden przekład mówi do czego ich wzywa.


               
                  Ocenzurowane wersety świadczące o Boskości Jezusa ChrystusaBIBLIA GDAŃSKA
BIBLIA WARSZAWSKA
BIBLIA TYSIĄCLECIA
Przekład NOWEGO ŚWIATA
1Jn 5:7  Albowiem trzej są, którzy świadczą na niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są Albowiem trzech jest świadków: Trzej bowiem dają świadectwo: Bo jest trzech świadków:


Bardzo ale to bardzo ważny werset. Pokazujący nam „konstrukcje” Boga i miejsce w tej hierarchii jakie zajmuje Jezus Chrystus.  Według Biblii Jezus jest SŁOWEM „A słowo ciałem się stało i mieszkało miedzy nami”
1Jn 5:8  A trzej są, którzy świadczą na ziemi: Duch i woda, i krew, a ci trzej ku jednemu są Duch i woda, i krew, a ci trzej są zgodni. Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą. duch i woda, i krew, a ci trzej są zgodni
Duch Święty jaki został nam pozostawiony aby nas wspomóc w ucisku, woda jako chrzest i  krew jako cierpienie-prześladowania jakie czekają chrześcijan, a to wszystko jest ku jednemu, ku zbawieniu.
Obj 1:11  Jam jest Alfa i Omega, on pierwszy i ostatni; a co widzisz, napisz w księgi i poślij siedmiu zborom, które są w Azyi, do Efezu i do Smyrny, i do Pergamu, i do Tyjatyru, i do Sardów, i do Filadelfii, i do Laodycei. To, co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do siedmiu zborów: do Efezu i do Smyrny, i do Pergamonu, i do Tiatyry, i do Sardes, i do Filadelfii, i do Laodycei mówiącej: Co widzisz, napisz w księdze i poślij siedmiu Kościołom: do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei. mówiący: „Co widzisz, zapisz w zwoju i poślij do siedmiu zborów — w Efezie i w Smyrnie, i w Pergamonie, i w Tiatyrze, i w Sardes, i w Filadelfii, i w Laodycei”
Według mojej wiedzy to mówi Jezus Chrystus, który objawił się Janowi na wyspie Patmos.
Jan 1:1 Na początku było Słowo, a ono Słowo było u Boga, a Bogiem było ono Słowo Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Na początku był Słowo, a Słowo był u Boga i Słowo był bogiem
Tutaj za bardzo nie było możliwości manewru z wycięciem tego że Słowo jest Bogiem, ale świadkowie są nieźli w różnych szpagatach intelektualnych i napisali bóg z małej litery. Jak się ich dopytywałem o ten szczegół, to mi wyjaśnili że Jezus jest takim mniejszym Bogiem. To już zahacza o politeizm
Luk 17:15 

Luk 17:16 
Ale jeden z nich ujrzawszy, że jest uzdrowiony, wrócił się, wielkim głosem chwaląc Boga


I padł na oblicze swoje u nóg jego, dziękując mu; a ten był Samarytanin
Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił, donośnym głosem chwaląc Boga


I padł na twarz do nóg jego, dziękując mu, a był to Samarytanin


Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem


padł na twarz u Jego nóg i dziękował Mu. A był to Samarytanin
Jeden z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił, wychwalając Boga donośnym głosem


I upadł na twarz u stóp Jezusa, dziękując mu; a był Samarytaninem
Świadkowie Jehowy dodali słowo Jezus które nie występuje w konkordancji Stronga i jest dodane celowo, aby czytelnikowi  nawet przez myśl nie przeszło że jest tu sugestia o Boskości Jezusa.chwaląc Boga I padł na oblicze swoje u nóg jego
Kol 1:16  Albowiem przezeń stworzone są wszystkie rzeczy, które są na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne, bądź trony, bądź państwa, bądź księstwa, bądź zwierzchności, wszystko przezeń i dla niego stworzone jest Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i d1a niego zostało stworzone bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy to Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone bo za jego pośrednictwem zostało stworzone wszystko inne w niebiosach i na ziemi, co widzialne i co niewidzialne — czy to trony, czy zwierzchnictwa, czy rządy, czy władze. Wszystko inne zostało stworzone poprzez niego i dla niego
Mowa tutaj o Słowie Bożym. Płynne przejście od „przez niego” poprzez „w nim” aż do „jego pośrednictwa”
1Tm 3:16  A zaprawdę wielka jest tajemnica pobożności, że Bóg objawiony jest w ciele, usprawiedliwiony jest w duchu, widziany jest od Aniołów, kazany jest poganom, uwierzono mu na świecie, wzięty jest w górę do chwały Bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności: Ten, który objawił się w ciele, Został usprawiedliwiony w duchu, Ukazał się aniołom, Był zwiastowany między poganami, Uwierzono w niego na świecie, Wzięty został w górę do chwały A bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, usprawiedliwiony został w Duchu, ukazał się aniołom, ogłoszony został poganom, znalazł wiarę w świecie, wzięty został w chwale Tak, niewątpliwie wielka jest święta tajemnica tego zbożnego oddania: ?On ujawniony został w ciele, uznany za prawego w duchu, ukazał się aniołom, głoszono o nim między narodami, uwierzono w niego na świecie, wzięty został w chwale’
Piękny bezpośredni tekst o Jezusie.  Słowo THEOS – Bóg  zostało przetłumaczone na bezosobowe TEN, ON.
Heb 1:8  Ale do Syna mówi: Stolica twoja, o Boże! na wieki wieków; laska sprawiedliwości jest laska królestwa twego. Lecz do Syna: Tron twój, o boże, na wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego Do Syna zaś: Tron Twój, Boże, na wieki wieków, berło sprawiedliwości berłem królestwa Twego. Natomiast w odniesieniu do Syna: Bóg jest twoim tronem na wieki wieków, a berło twego królestwa jest berłem prostolinijności
Piękny „szpagat” w wykonaniu Świadków.
Heb 1:9 Umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidziłeś nieprawości; przetoż pomazał cię, o Boże! Bóg twój olejkiem wesela nad uczestników twoich. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość: Dlatego namaścił cię, o Boże, Bóg twój olejkiem wesela jak żadnego z towarzyszy twoich Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił Cię, Boże, Bóg Twój olejkiem radości bardziej niż równych Ci losem Umiłowałeś prawość, a znienawidziłeś bezprawie. Dlatego Bóg, twój Bóg, namaścił cię olejkiem radosnego uniesienia bardziej niż twoich towarzyszy”
Zakończony wyśmienitym „piruetem”
Heb 7:21  Boć się oni bez przysięgi kapłanami stawali, a ten z przysięgą przez tego, który rzekł do niego: Przysiągł Pan, a nie będzie tego żałował: Tyś jest kapłanem na wieki według porządku Melchisedekowego Natomiast Ten został nim na podstawie przysięgi tego, który do niego mówi : Przysiągł Pan i nie pożałuje, Tyś kapłanem na wieki Ten właśnie przez przysięgę Tego, który do Niego powiedział: Poprzysiągł Pan, a nie będzie żałował: Ty jesteś kapłanem na wieki bo istotnie są ludzie, którzy zostali kapłanami bez złożonej przysięgi, ale jest jeden z przysięgą złożoną przez Tego, który o nim powiedział: „Jehowa przysiągł (i nie będzie żałował): ‚Tyś kapłanem na wieki’”)
Nie wiem tego dokładnie, ale porządek Melchizedekowy to jest bardzo ważna rzecz. Jest to arcykapłan z pominięciem prawa kapłaństwa Aaronowego  czyli dziedzicznego na zasadzie dziedzictwa krwi. Jest to kapłaństwo nadawane przez samego  Boga.
1Jn 4:3  Ale wszelki duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus w ciele przyszedł, nie jest z Boga; ale ten jest on duch antychrystowy, o którymeście słyszeli, iż idzie i teraz już jest na świecie Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść, i teraz już jest na świecie Żaden zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga; i to jest duch antychrysta, który – jak słyszeliście – nadchodzi i już teraz przebywa na świecie ale każda natchniona wypowiedź, która nie wyznaje Jezusa, nie pochodzi od Boga. Jest to natomiast natchniona wypowiedź antychrysta, o której słyszeliście, iż przychodzi, i która już teraz jest na świecie
A to jest bardzo zabawny fragment. Bo jeżeli  przyjąć tą wskazówkę jaką dostaliśmy od Boga na rozpoznawanie ducha antychrysta, to te kolumny po prawej właśnie zaprzeczają temu że JEZUS CHRYSTUS  PRZYSZEDŁ W CIELE :). Ciekawe co nie ?:)Wersety okrawające Jezusa Chrystusa z należnej mu czci.
  


BIBLIA GDAŃSKA
BIBLIA WARSZAWSKA
BIBLIA TYSIĄCLECIA
Przekład NOWEGO ŚWIATA
Mat 1:25 Ale jej nie uznał, aż porodziła onego syna swego pierworodnego, i nazwał imię jego Jezus. Ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna, i nadał mu imię Jezus. lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus. Ale z nią nie współżył, dopóki nie urodziła syna, i nadał mu imię Jezus.
Sami przyznacie że to jest istotne słowo i całkowicie zmienia kontekst. Ta zmiana daje pretekst do różnych  durackich dyskusji nad tym czy  Jezus był owocem Ducha Świętego i czy Maryja była dziewicą. Bo jak by nie była, to by było niedobrze, a ktoś chce aby było niedobrze.
Mat 13:51  Rzekł im Jezus: Wyrozumieliście to wszystko? Rzekli mu: Tak, Panie! Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu: Tak Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli Mu: Tak. Czy pojęliście sens tego wszystkiego?” Powiedzieli mu: „Tak”
Gal 6:17  Na ostatek niechaj mi nikt trudności nie zadaje; albowiem ja piętna Pana Jezusowe noszę na ciele mojem Odtąd niech mi nikt przykrości nie sprawia; albowiem ja stygmaty Jezusowe noszę na ciele moim Odtąd niech już nikt nie sprawia mi przykrości: przecież ja na ciele swoim noszę blizny, znamię przynależności do Jezusa A nad wszystkimi, którzy będą porządnie chodzić według tej reguły postępowania — nad Izraelem Bożym — niech będzie pokój i miłosierdzie
To są  tylko dwa przykłady odzierania Jezusa z majestatu. Wiedzcie, że takich drobnych i niezauważalnych zmian, gdzie ucina się cześć jaką darzyli go uczniowie są dziesiątki. Tak samo jest w drugą stronę. Często jest powycinane z uczniowie jego” słowo „jego”
Mat 19:16  A oto jeden przystąpiwszy, rzekł mu: Nauczycielu dobry! co dobrego mam czynić, abym miał żywot wieczny? I oto ktoś przystąpił do niego, i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? A oto podszedł do Niego pewien człowiek i zapytał: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? A oto ktoś podszedł do niego i rzekł: „Nauczycielu, co dobrego mam czynić, żeby otrzymać życie wieczne?
Możliwe że się czepiam ale drażni mnie to że ktoś zrobił sobie z Biblii wycinanki.
2Tm 4:22  Pan Jezus Chrystus niech będzie z duchem twoim. Łaska Boża niech będzie z wami. Amen. Pan niech będzie z duchem twoim. Łaska niech będzie z wami. Amen Pan Jezus z duchem twoim! Łaska [niech będzie] z Wami! Amen Pan niech będzie z duchem, którego przejawiasz. Jego życzliwość niezasłużona niech będzie z wami.
Wycinanki- „Tego Pana nie lubimy” więc go sobie wykroimy.
1Tm 2:7  Na com ja jest postanowiony za kaznodzieję i Apostoła, (prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię), za nauczyciela pogan w wierze i w prawdzie Na to zostałem ustanowiony kaznodzieją i apostołem - prawdę mówię, nie kłamię - nauczycielem pogan w wierze i w prawdzie Ze względu na nie ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem – mówię prawdę, nie kłamię – nauczycielem pogan w wierze i prawdzie Ze względu na owo świadectwo ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem — mówię prawdę, nie kłamię — nauczycielem narodów w sprawie wiary i prawdy
Wycinanki- „Tego Pana nie lubimy” więc go sobie wykroimy.
2Ts 2:2  Abyście się nie zaraz dali zrażać z zmysłu waszego, ani sobą trwożyć, lub przez ducha lub przez mowę, lub przez list, jakoby od nas pisany, jakoby nadchodził dzień Chrystusowy Abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list, rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał dzień Pański abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański żebyście nie dali się szybko wytrącić ze swego sposobu rozumowania ani poruszyć czy to przez jakąś natchnioną wypowiedź, czy przez ustną wiadomość, czy przez list rzekomo od nas, jakoby już nastał dzień Jehowy
Wycinanki- „Tego Pana nie lubimy” więc go sobie wykroimy.
Kol 1:14  W którym mamy odkupienie przez krew jego, to jest odpuszczenie grzechów W którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów w którym mamy odkupienie – odpuszczenie grzechów. poprzez którego mamy uwolnienie na podstawie okupu, przebaczenie naszych grzechów.
Wycinanki- „Tego Pana nie lubimy” i to, przez jakie  jego zasługi jesteśmy zbawieni, wycinamy.
Kol 1:2  Tym, którzy są w Kolosiech, świętym i wiernym braciom w Chrystusie Jezusie. Łaska wam i pokój niech będzie od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa. Do świętych i wierzących braci w Chrystusie, którzy są w Kolosach: Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa do świętych i wiernych w Chrystusie braci w Kolosach: łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego! do świętych oraz wiernych braci w jedności z Chrystusem, którzy są w Kolosach: Życzliwość niezasłużona i pokój wam od Boga, naszego Ojca
Wycinanki- „Tego Pana nie lubimy” więc go sobie wykroimy.
Flp 2:9  Dlatego też Bóg nader go wywyższył i darował mu imię, które jest nad wszystkie imię; Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię Dlatego też Bóg wyniósł go na wyższe stanowisko i życzliwie dał mu imię, które przewyższa wszelkie inne imię
Wszystkie przekłady  piszą że „NADER GO WYWYŻSZYŁ” ale świadkowie piszą, że tylko dostał awans na wyższe stanowisko. Czyż to nie piękne? I to jeszcze  z życzliwości.
Efz 3:14  Dlatego skłaniam kolana swoje przed Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa, Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem Dlatego też zginam kolana przed Ojcem,
Wycinanki- „Tego Pana nie lubimy” więc go sobie wykroimy.
Gal 6:15  Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezka nic nie waży, ani nieobrzezka, ale nowe stworzenie Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie Bo ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie Bo ani obrzezanie nie jest czymś, ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie
Wycinanki- „Tego Pana nie lubimy” więc go sobie wykroimy.
Efz 3:9  A iżbym objaśnił wszystkim, jaka by była społeczność onej tajemnicy zakrytej od wieków w Bogu, który wszystko stworzył przez Jezusa Chrystusa I abym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył i wydobyć na światło, czym jest wykonanie tajemniczego planu, ukrytego przed wiekami w Bogu, Stwórcy wszechrzeczy. i ukazał ludziom, jak jest zarządzana święta tajemnica, od niezmierzonej przeszłości ukryta w Bogu, który stworzył wszystko.
Wycinanki- „Tego Pana nie lubimy” więc go sobie wykroimy.
Gal 4:7  A tak już więcej nie jesteś niewolnikiem, ale synem; a ponieważ synem, tedy i dziedzicem Bożym przez Chrystusa. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej Nie jesteś już więc niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to i dziedzicem za sprawą Boga
Wycinanki- „Tego Pana nie lubimy” więc go sobie wykroimy.
  1Ko 5:7  Wyczyścież tedy stary kwas, abyście byli nowem zaczynieniem, jako przaśnymi jesteście; albowiem Baranek nasz wielkanocny za nas ofiarowany jest, Chrystus Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni; albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, bo przecież przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Usuńcie stary zakwas, żeby być nowym ciastem, tak jak jesteście wolni od kwasu. Bo istotnie Chrystus, nasza ofiara paschalna, został ofiarowany
Spójrzcie jak płynne jest przejście pomiędzy przekładami od:  za nas ofiarowany jest” aż do skrajnej postaci  że to jestnasza ofiara paschalna” . To jest bezczelność.
Rzm 14:10 Ale ty przeczże potępiasz brata twego? Albo też ty czemu lekceważysz brata twego, gdyż wszyscy staniemy przed stolicą Chrystusową? Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty, czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. Dlaczego więc ty potępiasz swego brata? Albo dlaczego gardzisz swoim bratem? Wszyscy przecież staniemy przed trybunałem Boga Ty zaś dlaczego osądzasz swego brata? Albo też dlaczego patrzysz z góry na swego brata? Albowiem wszyscy staniemy przed tronem sędziowskim Boga
Wycinanki- „Tego Pana nie lubimy” więc go sobie wykroimy.
Rzm 16:24 Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen. Łaska Pana naszego, Jezusa Chrystusa, niech będzie z wami wszystkimi. Pozdrawia was Erast, skarbnik miasta, i Kwartus, brat.
BRAK WERSETU
Tysiąclatka bezczelnie  rozdwaja  jeden werset na dwoje aby nie było „braku”, ale Świadkowie już tak się nie certolą i po prostu u nich przy numerze wersetu jest tylko myślnik. Bo my " tego Pana"  bardzo ale to bardzo nie lubimy!
Rzm 8:1  Przetoż teraz żadnego potępienia nie masz tym, który będąc w Chrystusie Jezusie nie według ciała chodzą, ale według Ducha. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia. A zatem ci, co są w jedności z Chrystusem Jezusem, nie podlegają potępieniu.
Czy to nie okrawa tego wersetu z wiarygodności ?
Dap 9:28 

9:29 
I mieszkał z nimi w Jeruzalemie.
A bezpiecznie sobie poczynając w imieniu Pana Jezusowem, mówił i gadał z Grekami; a oni się starali, jako by go zabić.
I przestawał z nimi, poruszając się swobodnie w Jerozolimie i występując śmiało w imieniu Pana


Rozmawiał też i rozprawiał z hellenistami, lecz ci usiłowali go zgładzić
Dzięki temu przebywał z nimi w Jerozolimie, z siłą przekonania przemawiając w imię Pana


Przemawiał też i rozprawiał z hellenistami, którzy usiłowali go zgładzić
Pozostawał więc z nimi, wchodząc i wychodząc z Jerozolimy, i śmiało mówił w imieniu Pana


I rozmawiał też i toczył spór z Żydami mówiącymi po grecku. Ale ci usiłowali go zgładzić
Wycinanki- „Tego Pana nie lubimy”  więc go  sobie wykroimy.
Dap 2:30  Będąc tedy prorokiem i wiedząc, że mu się Bóg obowiązał przysięgą, iż z owocu biódr jego według ciała miał wzbudzić Chrystusa, a posadzić na stolicy jego Będąc jednak prorokiem i wiedząc, że mu Bóg zaręczył przysięgą, iż jego cielesny potomek zasiądzie na tronie jego Więc jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego Potomek zasiądzie na jego tronie A ponieważ był prorokiem i wiedział, że Bóg złożył mu przysięgę, iż posadzi na jego tronie kogoś z owocu jego lędźwi
Wycinanki- „Tego Pana nie lubimy”  więc go  sobie wykroimy
Jan 10:18 Żaden jej nie bierze ode mnie, ale ja kładę ją sam od siebie; mam moc położyć ją i mam moc zasię wziąć ją. Toć rozkazanie wziąłem od Ojca mego Nikt mi go nie odbiera, ale Ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać; taki rozkaz wziąłem od Ojca mego Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca. Nikt mi jej nie zabiera, lecz ja daję ją sam z siebie. Mam prawo ją dać i mam prawo ją znowu otrzymać. Przykazanie co do tego otrzymałem od mego Ojca”
Między tymi wyrazami jest różnica  „MAM  MOC”  a „MAM PRAWO”  .Cała Biblia jest przesycona „tańszymi” zamiennikami mającymi umniejszyć Jezusowi. Formalnie nie można się do niczego przyczepić ale sądząc z całości przekłamań w Biblii to  nie jest przypadek.
Jan 2:11 Tenci początek cudów uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej, a objawił chwałę swoję; i uwierzyli weń uczniowie jego. Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej; i objawił chwałę swoją, i uwierzyli weń uczniowie jego Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie Jezus dokonał tego w Kanie Galilejskiej jako początek swych znaków i ujawnił swą chwałę; a jego uczniowie uwierzyli w niego.
Proszę bardzo. Następny przykład „tańszego zamiennika” (i brzydszego). I też  z technicznego punktu widzenia to nie ma się do czego przyczepić. Ale chyba sami przyznacie że słowo CUDA jest jednoznaczne a słowo ZNAKI to może się rozciągać  znaczeniowo  aż do  języka migowego i kodeksu drogowego.
Dap 22:16 Przetoż teraz cóż odwłaczasz? Wstań, a ochrzcij się, a omyj grzechy twoje, wzywając imienia Pańskiego. A czemu teraz, zwlekasz? Wstań, daj się ochrzcić i obmyj grzechy swoje, wezwawszy imienia jego Dlaczego teraz zwlekasz? Wstań, przyjmij chrzest i obmyj się z twoich grzechów, wzywając Jego imienia A teraz czemu zwlekasz? Wstań, daj się ochrzcić i zmyj swe grzechy przez wezwanie jego imienia’
  Jestem złośliwy i sprawdziłem w oryginale greckim i jest tam jak byk słowo
Kyriakos
należący do Pana, Pański
Fanaberie Świadków Jehowy na temat tego że 
Jezus Chrystus już nie przyjdzieBIBLIA GDAŃSKA
BIBLIA WARSZAWSKA
BIBLIA TYSIĄCLECIA
Przekład NOWEGO ŚWIATA
Mat 24:3 A gdy siedział na górze oliwnej, przystąpili do niego uczniowie osobno, mówiąc: Powiedz nam, kiedy się to stanie, i co za znak przyjścia twego i dokonania świata? A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc: Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata? A gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do Niego uczniowie i pytali na osobności: Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata? A gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do niego na osobności uczniowie, mówiąc: „Powiedz nam: Kiedy to nastąpi i co będzie znakiem twojej obecności oraz zakończenia systemu rzeczy?”
Mat 24:27 Albowiem jako błyskawica wychodzi od wschodu słońca i ukazuje się aż na zachód, tak będzie i przyjście Syna człowieczego Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego Albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a jaśnieje aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego Bo jak błyskawica ukazuje się od stron wschodnich i świeci aż po strony zachodnie, taka będzie obecność Syna Człowieczego
2Tm 4:1  Ja tedy oświadczam się przed Bogiem i Panem Jezusem Chrystusem, który ma sądzić żywych i umarłych w sławnem przyjściu swojem i królestwie swojem Zaklinam cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych, na objawienie i Królestwo jego; Zaklinam cię na Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, oraz na Jego pojawienie się i na Jego królestwo Uroczyście przykazuję ci przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który ma sądzić żywych i umarłych, oraz ze względu na jego ujawnienie się i jego królestwo
Prosty zabieg. Zamieńmy wszędzie gdzie się da  obietnicę powtórnego PRZYJŚCIA  na zwykłe UJAWIENIE  się  bądź obecność , po czym nauczajmy że Jezus już nie przyjdzie i aby go nie oczekiwać. On się będzie tylko UJAWIAŁ.
Mat 25:13  Czujcież tedy; bo nie wiecie dnia ani godziny, której Syn człowieczy przyjdzie Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny Dlatego stale czuwajcie, gdyż nie znacie ani dnia, ani godziny
Ale są sytuacje, kiedy prosta podmianka semantyczna  nie zdaje egzaminu. Bo jak by oni w tym wersecie użyli słowa UJAWI SIĘ, bądź BĘDZIE OBECNY to wtedy ludzie by czuwali i oczekiwali UJAWIENIA SIĘ i by na to UJAWIENIE SIĘ CZEKALI, a tego szatan nie chce, szatan chce abyśmy błogo żyli z dnia na dzień i nie oczekiwali przyjścia Jezusa bo wedłóg ich nauk on już nie przyjdzie. Dlatego to zostało wyrżnięte w tym wersecie.


Oraz inne wycinankiBIBLIA GDAŃSKA
BIBLIA WARSZAWSKA
BIBLIA TYSIĄCLECIA
Przekład NOWEGO ŚWIATA
Obj 22:14 Błogosławieni, którzy czynią przykazania jego, aby mieli prawo do drzewa żywota, i aby weszli bramami do miasta Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Błogosławieni, którzy płuczą swe szaty, aby władza nad drzewem życia do nich należała i aby bramami wchodzili do Miasta Szczęśliwi ci, którzy piorą swe długie szaty, żeby mieć prawo pójść do drzew życia i żeby uzyskać wstęp do miasta przez jego bramy
Pamiętajcie brudasy, aby dobrze wyprać ciuchy, bo jak nie to was na bramce cofną. Nie oszczędzajcie na proszku bo to może was drogo kosztować. A tak poważnie  to większej bredni nie  słyszałem. Całkiem przypadkiem (w co warto nie wierzyć) większość kościołów  w tym także protestanckie naucza że  10 przykazań już nas nie obowiązuje.
Obj 14:5 A w ustach ich nie znalazła się zdrada; albowiem są bez zmazy przed stolicą Bożą I w ustach ich nie znaleziono kłamstwa; są bez skazy a w ustach ich kłamstwa nie znaleziono: są bez zarzutu. a w ich ustach nie znaleziono fałszu; są bez skazy.
To już na sam zdrowy rozsądek widać że nowe przekłady są niekompletne a nie że to stare przekłady zawierały za dużo i  trzeba było je „przystrzyc”
Obj 5:14  A czworo onych zwierząt rzekło: Amen. A oni dwadzieścia i cztery starcy upadli i kłaniali się żyjącemu na wieki wieków A cztery postacie mówiły: Amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon. A cztery Istoty żyjące mówiły: Amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon A cztery żywe stworzenia mówiły: „Amen!”, starsi zaś upadli i oddali cześć
Nawet nie ma co się silić na komentowanie.
2Pt 2:1  Byli też i fałszywi prorocy między ludem, jako i między wami będą fałszywi nauczyciele, którzy z sobą wprowadzą kacerstwa zatracenia i Pana, który ich kupił, zaprzą się, sami na się przywodząc prędkie zginienie Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu, tak samo jak pośród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród was zgubne herezje. Wyprą się oni Władcy, który ich nabył, sprowadzając na siebie rychłą zgubę Jednakże powstali też wśród ludu fałszywi prorocy, podobnie jak wśród was będą fałszywi nauczyciele. Właśnie oni cichaczem wprowadzą zgubne sekty i zaprą się nawet właściciela, który ich kupił, tak iż ściągną na siebie prędką zagładę
Spójrzcie jak płynnie przechodzimy od Pana do Władcy i do Właściciela. Może się czepiam  ale ciekawe  jak to będzie brzmiało w następnych przekładach.
1Pt 4:14  Jeźli was lżą dla imienia Chrystusowego, błogosławieni jesteście, gdyż on Duch chwały a Duch Boży odpoczywa na was, który względem nich bywa bluźniony, ale względem was bywa uwielbiony Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch chwały, Duch Boży, spoczywa na was Błogosławieni [jesteście], jeżeli złorzeczą wam z powodu imienia Chrystusa, albowiem Duch chwały, Boży Duch na was spoczywa Jeżeli was lżą ze względu na imię Chrystusa, to jesteście szczęśliwi, ponieważ spoczywa na was duch chwały, duch Boga
Taki maleńki drobiazg. Przypadkowo zgubiony podczas tłumaczenia.
1Pt 1:22 Oczyszczając dusze wasze w posłuszeństwie prawdy przez Ducha Świętego ku nieobłudnej braterskiej miłości, z czystego serca jedni drugich miłujcie uprzejmie Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco Skoro już dusze swoje uświęciliście, będąc posłuszni prawdzie celem zdobycia nieobłudnej miłości bratniej, jedni drugich gorąco czystym sercem umiłujcie A oczyściwszy swe dusze dzięki posłuszeństwu prawdzie, czego wynikiem jest nieobłudne uczucie braterskie, jedni drugich żarliwie, z serca miłujcie.
A i Duchowi Świętemu się tutaj oberwało.
Gal 3:17  To tedy mówię, iż przymierza przedtem od Boga utwierdzonego względem Chrystusa, zakon, który po czterechset i po trzydziestu lat nastał, nie znosi, aby miał zepsuć obietnicę Bożą. Powiadam więc to: Testamentu uprzednio przez Boga uprawomocnionego nie unieważnia zakon, który został nadany czterysta trzydzieści lat później, tak żeby obietnica była unicestwiona. A chcę przez to powiedzieć: testamentu, uprzednio przez Boga prawnie ustanowionego, Prawo, które powstało czterysta trzydzieści lat później, nie może obalić, tak by unieważnić obietnicę To jeszcze mówię: Przymierza, które Bóg poprzednio uprawomocnił, Prawo powstałe w czterysta trzydzieści lat później nie unieważnia, tak by znieść obietnicę
Dobrze jest wiedzieć w kim jest ta obietnica utwierdzona/uprawomocniona i czyja obietnica miała być zepsuta/unieważniona. No i klasyczne „Tego Pana nie lubimy więc go sobie wykroimy”
Gal 3:1  O głupi Galatowie! Któż was omamił, abyście prawdzie nie byli posłuszni, którym przed oczyma Jezus Chrystus przedtem był wymalowany, i między wami ukrzyżowany? O nierozumni Galacjanie! Któż was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? O, nierozumni Galaci! Któż was urzekł, was, przed których oczami nakreślono obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? O nierozumni Galatowie, któż was poddał pod zły wpływ — was, przed których oczami otwarcie nakreślono obraz Jezusa Chrystusa zawieszonego na palu?
Też ciekawa zguba.
1Ko 11:29 Albowiem kto je i pije niegodnie, sąd sobie samemu je i pije, nie rozsądzając ciała Pańskiego Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała Pańskiego, sąd własny je i pije. Kto bowiem spożywa i pije, nie zważając na Ciało [Pańskie], wyrok sobie spożywa i pije. Bo kto je i pije, nie rozeznając ciała, ten je i pije wyrok przeciwko sobie
Też ciekawa zguba.
1Ko 10:28 Ale jeźliby wam kto rzekł: To jest bałwanom ofiarowane, nie jedzcie dla onego, który to oznajmił i dla sumienia; albowiem Pańska jest ziemia i napełnienie jej. A jeśliby wam ktoś powiedział: To jest mięso złożone w ofierze bałwanom, nie jedzcie przez wzgląd na onego, który na to wskazał, i dla spokoju sumienia A gdyby ktoś powiedział: To było złożone na ofiarę – nie jedzcie przez wzgląd na tego, który was ostrzegał, i z uwagi na sumienie


Ale gdyby ktoś wam rzekł: „To zostało złożone w ofierze”, nie jedzcie ze względu na tego, który to wyjawił, i ze względu na sumienie
Zwróćcie uwagę ze tutaj jest zalecenie ale wyjaśnienie dlaczego tak robić  jest wycięte.
1Ko 7:39  Żona związana jest zakonem, póki żyje mąż jej; a jeźliby umarł mąż jej, wolna jest, aby szła, za kogo chce, tylko w Panu Żona związana jest tak długo, dopóki żyje jej mąż; a jeśli mąż umrze wolno jej wyjść za mąż za kogo chce byle w Panu Żona związana jest tak długo, jak długo żyje jej mąż. Kiedy mąż umrze, może poślubić, kogo chce, byleby w Panu Żona jest związana przez cały czas, dopóki żyje jej mąż. Ale jeśli mąż zapadnie w sen śmierci, wolno jej poślubić, kogo zechce, tylko w Panu
1Ko 7:5  Nie oszukiwajcie jeden drugiego; chybaby z spólnego zezwolenia do czasu, abyście się uwolnili do postu i do modlitwy; a zasię wespół się schodźcie, aby was szatan nie kusił dla waszej niepowściągliwości Nie strońcie od współżycia z sobą, chyba za wspólną zgodą do pewnego czasu, aby oddać się modlitwie, a potem znowu podejmujcie współżycie, aby was szatan nie kusił z powodu niepowściągliwości waszej. Nie unikajcie jedno drugiego, chyba że na pewien czas, za obopólną zgodą, by oddać się modlitwie; potem znów wróćcie do siebie, aby – wskutek niewstrzemięźliwości waszej – nie kusił was szatan Nie pozbawiajcie się tego wzajemnie, chyba że za obopólną zgodą, na wyznaczony czas, aby poświęcić czas na modlitwę i znowu się zejść, tak by was Szatan nie kusił ze względu na wasz brak wstrzemięźliwości.
Post i Zakon (Prawo) też są jakoś nielubiane
Rzm 11:6  A ponieważ z łaski, tedyć już nie z uczynków, inaczej łaska już by nie była łaską; a jeźli z uczynków, jużci nie jest łaska; inaczej uczynek już by nie był uczynkiem A jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. Jeżeli zaś dzięki łasce, to już nie dzięki uczynkom, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską A jeśli dzięki życzliwości niezasłużonej, to już nie dzięki uczynkom; w przeciwnym razie życzliwość niezasłużona już nie okazałaby się życzliwością niezasłużoną
REBUS- Która wypowiedz ma znamiona KOMPLETNEJ, a które mają znamiona niepełnej?
Dap 28:29 A gdy to on rzekł, odeszli Żydowie, mając między sobą wielki spór. A gdy to powiedział, odeszli Żydzi, wiodąc z sobą zacięty spór BRAK WERSETU BRAK WERSETU
W świecie gdzie ma zapanować ekumenizm nie może być sporów religijnych. Fragment wycięty na zamówienie pod to co ma nadejść w przyszłości.
Dap 24:6  Który się też ważył splugawić kościół; któregośmy też pojmawszy, według zakonu naszego chcieli sądzić. Usiłował on nawet zbezcześcić świątynię, przeto ujęliśmy go i chcieliśmy osądzić według naszego zakonu Usiłował nawet zbezcześcić świątynię, więc ujęliśmy go który też próbował sprofanować świątynię, a któregośmy schwytali
Seryjny cenzor.
Dap 24:7  Lecz przyszedłszy hetman Lizyjasz z wielką mocą, wziął go z rąk naszych Lecz nadbiegł dowódca Lizjasz, wyrwał go przemocą z rąk naszych BRAK WERSETU BRAK WERSETU
Dap 24:8 Rozkazawszy tym, którzy nań skarżą, iść do ciebie, od którego się ty sam będziesz mógł, wywiadując się, dowiedzieć tego wszystkiego, o co my nań skarżymy I nakazał oskarżycielom jego udać się do ciebie; gdy go sam przesłuchasz, będziesz się mógł od niego dowiedzieć, o co go oskarżamy Przesłuchawszy go, będziesz mógł sam od niego dowiedzieć się wszystkiego, o co go oskarżamy. Przesłuchując go, sam możesz się dowiedzieć tego wszystkiego, o co go oskarżamy”
Seryjny cenzor.
  Dap 15:24 Ponieważeśmy słyszeli, że niektórzy wyszedłszy od nas, zatrwożyli was słowy, wątląc dusze wasze, a mówiąc, że się musicie obrzezać i zakon zachowywać, którymeśmy tego nie poruczyli, Ponieważ usłyszeliśmy, że niektórzy spośród nas zaniepokoili was naukami i wzburzyli dusze wasze, bez naszego upoważnienia Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was naukami, siejąc zamęt w waszych duszach Ponieważ usłyszeliśmy, że niektórzy spośród nas zaniepokoili was swymi mowami, próbując zasiać zamęt w waszych duszach, chociaż nie daliśmy im żadnych poleceń
Jeden z wielu dowodów na to jakie prawo zostało zniesione a jakie zachowane i nie jest zniesione Prawo Boże tylko Prawo Mojżeszowe. Bo o przycinaniu siusiaków jest w tym drugim a nie w dekalogu. Ale niewygodne fragmenty muszą zniknąć. 
Dap 13:42 A gdy oni wychodzili z bóżnicy żydowskiej, prosili ich poganie, aby i w drugi sabat mówili do nich też słowa. A gdy opuszczali synagogę, prosili ich, aby w następny sabat opowiedzieli im znowu o tych sprawach. Kiedy wychodzili, proszono ich, aby w następny szabat mówili do nich o tym samym. A gdy oni wychodzili, ludzie zaczęli upraszać, żeby im o tych sprawach mówić w następny sabat
A to proszę waszmościów też jest cenzurka na zamówienie. Jeżeli wytnie się  słowo świadczące o tym że  wyszli z synagogi (bożnicy żydowskiej) to sabat (dzień święty) może być w każdym dniu tygodnia. Natomiast u żydów sabat jest zawsze w sobotę i to jest prawowity siódmy dzień tygodnia.
Dap 9:6  A Saul drżąc i bojąc się, rzekł: Panie! co chcesz, abym ja uczynił? A Pan do niego: Wstań, a wnijdź do miasta, a tam ci powiedzą, co byś ty miał czynić Ale powstań i idź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić Wstań jednak i wejdź do miasta, a powiedzą ci, co masz zrobić”
Seryjny cenzor.
Dap 8:36  8:37  
A gdy jechali drogą, przyjechali nad jednę wodę. Tedy rzekł rzezaniec: Otóż woda! Cóż na przeszkodzie, abym nie miał być ochrzczony?

  I rzekł Filip: Jeźliż wierzysz z całego serca, wolnoć. A on odpowiedziawszy, rzekł: Wierzę, iż Jezus Chrystus jest Syn Boży.
A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł: Oto woda; cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony?


Filip zaś powiedział mu: Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając, rzekł: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym.
W czasie podróży przybyli nad jakąś wodę: Oto woda – powiedział dworzanin – cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony?BRAK WERSETU
A gdy jechali drogą, przybyli nad jakiś zbiornik wodny i eunuch powiedział: „Oto zbiornik wodny; cóż stoi na przeszkodzie, bym został ochrzczony?”   


BRAK WERSETU
Bo widzicie moi drodzy. Jeżeli chcecie ukryć fakt że chrzest to jest akt woli dorosłego człowieka, a nie  nieświadomego malucha, i jeżeli chcecie ukryć to, że do tego aktu woli wystarczy prosta deklaracja płynąca z serca, to ten fragment musi zostać usunięty aby nie kłuł w oczy.
U Świadków w związku ze świeżo nabytą prze zemnie wiedzą recytuje się lojalkę wobec kościoła. Że zgadzam się w całości z naukami ........ itd. Nie usłyszałem nic o Jezusie Chrystusie i że jest synem Bożym.
Jan 8:1-11 To jest duży i piękny fragment szczególnie narażony na wycięcie. Biblia Gdańska go posiada. Biblia Warszawska go posiada. Biblia Tysiąclecia w wersji elektronicznej też go ma ale dochodzą do mnie plotki że w  wydaniu papierowym zdążają się braki (osobiście nie sprawdzałem) Przekład Nowego Świata w wersji elektronicznej go posiada  a w wersji papierowej już nie.
Sprawdziłem osobiście.
Warto to sprawdzić
Jan 5:16  A przetoż Żydowie prześladowali Jezusa i szukali, jakoby go zabili, że to uczynił w sabat I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w sabat I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że czynił takie rzeczy w szabat Toteż Żydzi zaczęli prześladować Jezusa, ponieważ czynił to w sabat
No przecież żydzi to dobrzy są i może jak nawet kogoś trochę po prześladują to jest ok, ale aby tak usiłować zabijać kogoś tak bez powodu i tylko dlatego że ktoś głosi dla nich coś niewygodnego to skądże.
Luk 23:17  A musiał im Piłat wypuszczać jednego na święto A miał obowiązek wypuszczać im jednego w związku z ich świętem A był obowiązany uwalniać im jednego na święta
BRAK WERSETU
Luk 1:28  A wszedłszy Anioł do niej, rzekł: Bądź pozdrowiona, łaską udarowana, Pan jest z tobą; błogosławionaś ty między niewiastami I wszedłszy do niej, rzekł: Bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami Wszedłszy do Niej, [anioł] rzekł: Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami I przyszedłszy do niej, rzekł: „Witaj, obdarzona łaską, Jehowa jest z tobą”.
Mar 15:28  I wypełniło się Pismo, które mówi: Z złoczyńcami jest policzony. I wypełniło się Pismo, które mówi: Zaliczono go w poczet bezbożników Tak wypełniło się słowo Pisma: W poczet złoczyńców został zaliczony BRAK WERSETU
Mar 7:19  Albowiem nie wchodzi w serce jego, ale w brzuch, i do wychodu wychodzi, czyszcząc wszystkie pokarmy. Bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka, i wychodzi na zewnątrz, oczyszczając wszystkie pokarmy bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka, i zostaje wydalone na zewnątrz. Tak uznał wszystkie potrawy za czyste ponieważ dostaje się nie do jego serca, lecz do wnętrzności i wychodzi do ścieku?” A zatem uznał wszystkie pokarmy za czyste
Może i się czepiam ale po lewej stronie  pokarmy są czyszczone automatycznie a po prawej ktoś decyduje o ich czystości. I co najciekawsze nie wiadomo kto???
Mat 27:49  A drudzy mówili: Zaniechaj; patrzajmy, jeźli przyjdzie Elijasz, aby go wybawił. A inni mówili: Poczekaj, zobaczymy, czy Eliasz przyjdzie, aby go wyratować Lecz inni mówili: Zostaw! Popatrzmy, czy nadejdzie Eliasz, aby go wybawić le pozostali rzekli: „Zostaw go! Zobaczmy, czy Eliasz przyjdzie go wybawić”. [[Inny człowiek wziął włócznię i przebił mu bok; i wyszła krew i woda.]]
To świadkowie dali czadu. W innym miejscu ich książki jest napisane że  „Jak przyszli połamać nogi skazańcom to  Jezus już nie żył wiec wtedy dopiero wtedy  przebili mu bok.” Jeden przeczy drugiemu
Mat 27:35 A ukrzyżowawszy go, rozdzielili szaty jego, i miotali los, aby się wypełniło, co powiedziano przez proroka: Rozdzielili sobie szaty moje, a o odzienie moje los miotali A gdy go przybili do krzyża, rozdzielili szaty jego, rzucając o nie losy Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy Kiedy już zawiesili go na palu, rozdzielili jego szaty wierzchnie, rzucając losy,
Mnie to osobiście Boli jak jest wykreślany tak ważny fragment który nam uwiarygadnia Biblie i odsyła do starego testamentu . Polecam przeczytać psalm 22. Zdziwicie się :)

Tak wiec sami widzicie że nie ma przypadków, są tylko ZNAKI. Pamiętajcie że to są miejsca szczególnie wrażliwe na zmiany, tak więc warto zwrócić uwagę na te miejsca również w innych przekładach. Ale jedna zasada jest stała . Ta granica od której przekłady zaczęły być fałszowane to ok 1914r.

Dla ludzi którym ciężko się czyta Biblie Gdańską, bo język staropolski różni się trochę od naszego dzisiejszego, polecam Uwspółcześnioną Biblie Gdańską (nie mylić nową BG bo to ten sam syf co powyższe fałszywki) Niestety jest tylko NT ale już trwają prace nad ST. W niej nie ma braków a wszystko jest dostosowane do języka współczesnego.

Tak więc proszę ja różnych Dobromirów aby nie wciskali mi kitu że nowe przekłady mają lepsze tłumaczenie bo są pewne granice przyzwoitości i po ich przekroczeniu po prostu mnie obrażacie.

Nie mam jeszcze pomysłu na część trzecią ale najprawdopodobniej postaram się wam naświetlić kim byli fałszerze i upublicznimy troszeczkę wiadomości z ich listów jakie do siebie wysyłali, a opisywali w nich różne ciekawe rzeczy.

A i jeszcze Bonusik na koniec, gdyż mnie się przypomniało, a nie chcę ruszać tabelek bo coś sknocę.

BIBLIA GDAŃSKA PRZEKŁAD NOWEGO ŚWIATA
Dap 3:15 I zabiliście dawcę żywota, którego Bóg wzbudził od umarłych, czego my świadkami jesteśmy.
Dap 3:15 i zabiliście Naczelnego Pełnomocnika w sprawie życia. Ale Bóg wskrzesił go z martwych, czego my jesteśmy świadkami
Dap 5:31 Tego Bóg za książęcia i zbawiciela wywyższył prawicą swoją, aby dana była ludowi Izraelskiemu pokuta i odpuszczenie grzechów.
Dap 5:31 Bóg go wywyższył na swą prawicę jako Naczelnego Pełnomocnika i Wybawcę, aby dać Izraelowi skruchę i przebaczenie grzechów.
Heb 2:10 Albowiem należało na tego, dla którego jest wszystko i przez którego jest wszystko, aby wiele synów do chwały przywodząc wodza zbawienia ich przez ucierpienie doskonałym uczynił.
Heb 2:10 Przystało bowiem temu, ze względu na którego jest wszystko i przez którego jest wszystko, żeby w celu doprowadzenia wielu synów do chwały uczynić Naczelnego Pełnomocnika w sprawie ich wybawienia doskonałym przez cierpienia.
Heb 12:2 Patrząc na Jezusa, wodza i dokończyciela wiary, który dla wystawionej sobie radości, podjął krzyż, wzgardziwszy sromotę, i usiadł na prawicy stolicy Bożej.
Heb 12:2 uważnie wpatrując się w Naczelnego Pełnomocnika i Udoskonaliciela naszej wiary, Jezusa. Dla zgotowanej mu radości zniósł on pal męki, gardząc hańbą, i zasiadł po prawicy tronu Boga.
 Nie ma jak to zrobić z tych pięknych przymiotów jakie należą się Jezusowi Chrystusowi, zwykłego podrzędnego urzędniczynę.
PlebanZenobiusz
współpraca Oookash
© zezorro'10 dodajdo.com
blog comments powered by Disqus

muut