Go To Project Gutenberg

wtorek, 15 kwietnia 2014

Otwarta Ukraina, czyli kto stoi za przewrotem

-
Bardzo ciekawy artykuł na stronie American Free Press nt. zaangażowania imperium fundacji Jerzego Sorosa [Gyorgy Schwarz z Budapesztu] w przewrót kijowski. Koordynatorem płatników i prawdopodobnie organizatorem całej akcji jest właśnie "filantrop", a skala przedsięwzięcia niebagatelna, zaangażowano w nie kilkadziesiąt fundacji i miliardowe kwoty. Jednak sukces był pewny, bo to zaledwie kolejny w serii przewrotów, wedle bardzo dobrze sprawdzonego i doprowadzonego do perfekcji wzorca. Mówiłem o tym bodaj w styczniu w radio ITEL.

© zezorro'10 dodajdo.com
blog comments powered by Disqus

muut