Go To Project Gutenberg

piątek, 19 czerwca 2009

Master of the universe: Regulator

Śmiałość ruchu Wall Street - zaproponowana reforma nadzoru systemu finansowego - polega na tym, że teraz ludzie, którzy doprowadzili do światowego kyzysu, który w istocie jest powtórką z wielkiej depresji, żądają więcej uprawnień w imię bezpieczeństwa! Benjamin Szlomo Bernanke ma teraz zostać - obok prezesury centralnego banku, który ten kryzys spowodował - także nadzorcą chorego systemu. Trzeba przyznać, że hucpy panom nie brakuje.

© zezorro'10 dodajdo.com
blog comments powered by Disqus

muut