Go To Project Gutenberg

sobota, 11 lipca 2009

Wg CASE Wzrostowski nie ma racji

Czyli mówiąc prosto robi ludziom wodę z mózgu. Optymistyczne jest to, że końcówka roku ma być na plusie. Piszą podatki.pl
Według najnowszego raportu Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, polska gospodarka znalazła się w recesji w I kwartale 2009 r. - PKB, według wyliczeń CASE, spadł w ujęciu kwartalnym o 1,3 proc. Ma za tym przemawiać spadek podaży w ujęciu kwartalnym i rocznym, a także fakt, że w I kwartale kredyt dla gospodarki realnej praktycznie zamarł. Pogorszenie prognoz wzrostu gospodarczego u najważniejszych partnerów Polski na świecie stawia pod znakiem zapytania możliwość osiągnięcia dna recesji przez gospodarkę w drugim kwartale br.
Według prognozy CASE, PKB zacznie słabo rosnąć dopiero w III kwartale, od IV kwartału jego dynamika będzie podnosiła się stopniowo, aby pod koniec 2010 r. zbliżyć się do dynamiki potencjalnej. Konsumpcja, mimo jej osłabienia, pozostanie filarem wzrostu gospodarczego dzięki obniżce PIT i znacznej rekompensacie dla emerytów, oraz podwyżkom płac, choć malejącym. W 2010 r. eksport i inwestycje publiczne w infrastrukturę będą prowadziły do przyspieszenia tempa wzrostu. W II połowie 2010 r. może zacząć się ożywienie w inwestycjach prywatnych.

Sytuacja na rynku pracy w I kw. br. pogorszyła się wyraźnie z powodu załamania się wzrostu PKB. Zdaniem CASE, zatrudnienie według BAEL powinno obniżyć się w 2009 r. o 1,3 proc., a w sektorze przedsiębiorstw o 3,6 proc. Według prognozy, stopy rejestrowanego bezrobocia i bezrobocia według BAEL podniosą się odpowiednio do 12,8 i 9 proc. na koniec 2009 r., a w 2010 r. – jeszcze wyżej. Obniża się dynamika płac; ten trend będzie trwał co najmniej do połowy 2010 r. Płaca przeciętna powinna zwiększyć się o 4-5 proc. w 2009 r., co przełoży się na 2-proc. wzrost płacy realnej. W 2010 r. po początkowym obniżeniu się dynamiki powinno nastąpić jej odbicie w górę.

W porównaniu z innymi krajami OECD spadek inflacji w Polsce jest bardzo powolny; tam gwałtowny spadek cen surowców doprowadził niemal do tendencji deflacyjnych. W Polsce, odwrotnie, zjawiska po stronie podaży – podwyżki regulowanych cen energii i akcyzy – podtrzymały inflację na relatywnie wysokim poziomie 3,2 proc. rok do roku w I kwartale br. w porównaniu z 3,7 proc. w IV kwartale 2008 roku. Według CASE, roczna stopa inflacji będzie czasowo wyższa w II kwartale br., aby latem obniżyć się poniżej górnej granicy celu inflacyjnego NBP, gdzie pozostanie do końca roku. Na początku 2010 r. inflacja osłabnie wyraźnie, a od II kw. 2010 r. roczna stopa inflacji powinna znaleźć się poniżej środka celu NBP (2,5 proc.)
© zezorro'10 dodajdo.com
blog comments powered by Disqus

muut