Go To Project Gutenberg

czwartek, 28 lutego 2013

Prawda o Comeksie

-
Artykuł PR ze szwajcarskiej firmy Global Gold oferującej bezpieczny, fizyczny, alokowany depozyt kruszcu. Warto dowiedzieć się, na czym polega różnica, kiedy tzw. rezerwy znikają jak sen złoty...

Trading metali szlachetnych na COMEX jest obarczony licznymi zagrożeniami i jest narzędziem wykorzystywanym przez elity władzy do manipulacji na rynku złota. My w Global Gold jesteśmy przekonani, że gdy chodzi o złoto, nic nie może równać się z posiadaniem na własność fizycznego i pozbawionego obciążeń złota, poza systemem bankowym. W tym artykule przedstawimy wstęp na temat handlu na platformie COMEX, jak używa się jej do manipulowania cen złota i dlaczego, ze względu na ryzyko, inwestorzy powinni trzymać się z dala od tego typu rynku "papierowego złota".

COMEX to rynek terminowy. Kiedy kupujesz (lub sprzedajesz) złoto na COMEX, metal nie zmienia właściciela, bo kupujesz (bądź sprzedajesz) obietnicę kupić (lub sprzedać) złoto w terminie przyszłym po określonej cenie. Kontrahentem wszystkich transakcji jest sama giełda, która wkracza, kiedy któraś ze stron kontraktu nie wywiąże się z niego. Giełda określa marże początkowe [margin], które trzeba złożyć przed zawarciem każdej transakcji. Codziennie straty i zyski sumują się. Kiedy marża spadnie poniżej określonego poziomu [tzw. maintenance margin] broker dzwoni do klienta [margin call] i prosi o dodatkowe fundusze, które należy wpłacić. Należy jednak wspomnieć, że marża jest tylko ułamkiem wartości kontraktu, a zatem cała transakcja wymiany stoi na dość chwiejnej podstawie.

Należy uczciwie powiedzieć, że większość kontraktów na złoto i inne metale szlachetne na COMEX nie kończy się ich rozliczeniem fizycznym. Są rozliczane wcześniej. Offsetting oznacza zawarcie transakcji przeciwnej do tej, którą zawarto początkowo. Jeśli kupiłeś złoty futures możesz sprzedać kontrakt, inkasując zysk lub stratę, bez żadnych dalszych zobowiązań, ani nie biorąc w posiadanie metalu. Większość przedsiębiorców na COMEX jest niezainteresowanych fizyczną dostawą, woląc spekulować na ruchach cenowych złota. To widać wyraźnie, gdy porównamy liczbę otwartych kontraktów z kwietnia, który ma 250'000 otwarte kontrakty z liczbą z lutego (które można zrealizować w dowolnym momencie), która ma zaledwie 2'000 kontraktów.

Teraz, po zrozumieniu, jak działa COMEX możemy się zastanawić, w jaki sposób manipulacja cena złota się odbywa. Ted Butler był jednym z pierwszych, chcących uświadomić tę sprawę opinii publicznej. Po drugiej stronie Atlantyku, Speck Dimitri odkrył i przeanalizował zjawisko matematycznie bardzo szczegółowo. Manipulacja ceny złota może nastąpić albo przez zwiększenie podaży złota albo zmniejszenie oczekiwań cenowych. Sprzedaż złota przez banki centralne największych krajów zachodnich i leasing złota ma na celu zwiększenie podaży, a tym samym obniżenie cen. W odniesieniu do COMEX istotny jet drugi aspekt, a mianowicie zmniejszenie oczekiwań cenowych.

Jeśli przeanalizuje się ceny złota w ciągu dnia, można zobaczyć systematyczną manipulację zachodzącą podczas początku handlu COMEX, kiedy cena systematycznie i drastycznie traci na wartości. My w Global Gold jesteśmy przekonani, że ta sztucznie tworzona zmienność cen odstręcza inwestorów od złota.  Ponieważ złoto jest dobrem trwałym, a COMEX jest rozliczane fizycznie, rynkowa cena spot i ceny futures zmieniają się zgodnie. Manipulacja na COMEX dotyczy zatem również ceny fizycznego rynku złota [który jest innym ważnym aspektem do rozważenia]. Jak już wspomniano powyżej, COMEX wymaga marży. Jednakże marże są tak małe, że aby sprzedać złoto za milion dolarów, musisz wpłacić poniżej 40'000 USD. To sprawia, że COMEX jest podatny na manipulację (bo działając małą iloścą można poruszyć ceny w pożądanym kierunku). Ponadto indukowane spadki cen są wzmacniane w miarę jak coraz więcej inwestorów decyduje (lub są zmuszeni) sprzedać swoje pozycje.

Pozostawiając manipulacje na boku, chcielibyśmy podkreślić, że ze względu na ryzyko związane z obrotem na Comex, zdecydowanie odradzamy korzystanie z ich obsługi transakcji. W celu dalszego wyjaśnienia dlaczego, chcielibyśmy spojrzeć na kilka różnych scenariuszy.  Co by się stało, gdyby wszystkie otwarte kontrakty na COMEX nie byłyby zrolowane i będzie konieczna fizyczna dostawa?  Aby odpowiedzieć na to pytanie, przyjrzyjmy się ogólnej otwartym pozycjom dla złota i srebra, i porównajmy je do produkcji górniczej. Dane te są przedstawione w tabeli poniżej.Wszystkie otwarte kontrakty na złoto i srebro są równoważne 53% i 88% całkowitego rocznego wydobycia. Jeśli wszystkie osoby posiadające kontrakty zdecydują się zrealizować (offset) swoją pozycję, fizyczne rozliczenie byłoby po prostu niemożliwe, a domek z kart zwany COMEX upadnie. Nawet jeśli skorzystać z całkowitej podaży metali szlachetnych zamiast wydobycia, obraz nie zmieni się. Kwota otwartych kontraktów na srebro to około 72% całkowitej rocznej podaży srebra (szacunek Silver Institute). Wartość owartych kontraktów w złocie jest wyższa niż suma rezerw złota w Szwajcarii i Austrii, łącznie!  Co by się stało, gdyby niezwykła liczba osób zażądała fizycznej dostawy?

Definiujemy nadzwyczajną liczbę jako liczbę, która jest znacznie powyżej średniej historycznej, bez zbliżenia się do całkowitej liczby otwartych kontraktów, jak w poprzednim przykładzie. To może stać się problemem, jeśli jednocześnie:
- COMEX działa jako kontrahent w odniesieniu do wszystkich transakcji; zarówno osoba sprzedająca metal szlachetny (short)m jak i COMEX zbiorowo złamie umowę [default].
- Marża działa jako pewny bufor, w rozumieniu gdy cena metalu szlachetnego nie zmienia się znacząco pod wpływem masowego żądania fizycznej dostawy. Marża powinna wystarczyć na zakup złota spot i wykonanie dostawy.

Scenariusz taki może doprowadzić do ogromnego wzrostu cen złota i srebra, zmuszając sprzedawców na COMEX do gorączkowych zakupów wszystkiego, co mogą dostać w swoje ręce, aby móc wykonać obiecaną dostawę do depozytariuszy. Ze względu na nieproporcjonalność kwoty złota i srebra potrzebnego do dostawy, ceny prawdopodobnie skoczą tak mocno, że fizyczna dostawa będzie uznana za niemożliwą. "Shorty" nie będą po prostu miały wystarczającej ilości gotówki, aby kupić wszystkie metale niezbędne do wypełnienia kontraktów. Ze względu na ogromną ilość zamówień COMEX nie będzie również w stanie wykonać kontraktów w zastępstwie [default] czyli inwestorzy "long" ponieśliby duże straty, do całkowitej straty na swoich pozycjach.

Jakie inne ryzyka niesie handel na COMEX?  Kolejną ważną rzeczą do zapamiętania jest to, że chociaż COMEX jest ściśle uregulowany, były w przeszłości przypadki oszustw na masową skalę. Jednym z takich przykładów jest upadek MF Global w 2011 r, gdzie fundusze klientów wykorzystano do spekulacji w imieniu firmy. Prawie dwa lata później klienci nie otrzymali jeszcze swoich środków, a wciąż nie wiadomo, jak wiele z ich funduszy (które były na oddzielnych rachunkach) kiedykolwiek zobaczy. Ten film pokazuje powiązania MF Global z rządem.

Nasza konkluzja: kiedy kupujesz złoto na COMEX, nie nabywasz go fizycznie. W zasadzie kupujesz obietnicę od "shorta" (i COMEX), że możesz otrzymać dostawę złota w określonym czasie w przyszłości. Jak opisano powyżej, kupując takie "papierowe złoto" bierzesz na siebie bardzo realne ryzyko niewypłacalności i dlatego odradzam jego stosowanie. W Global Gold w Szwajcarii jesteśmy przekonani, że złoto powinno być utrzymywane tylko fizycznie i bez użycia lewara. Uważamy złoto i inne metale szlachetne jako formę polisy ubezpieczeniowej. Nie tylko jako polisy ubezpieczeniowej od stałej dewaluacji walut papierowych, ale także jako ubezpieczenie do ochrony właściciela w ekstremalnych sytuacjach. W tym także, ale nie ograniczając się jedynie do tego, od załamania naszego systemu monetarnego. Zbudowany na tym samym fundamencie, co nasz system bankowości rezerwy cząstkowej, COMEX nie może po prostu dotrzymać swoich obietnic. Zadaj sobie pytanie ... Czy chcesz kupić ubezpieczenie pożarowe, jeśli istnieje całkiem spora szansa, że nie zostanie wypłacone na twoją rzecz, jeśli twój dom się spali?


© zezorro'10 dodajdo.com
blog comments powered by Disqus

muut