Go To Project Gutenberg

wtorek, 4 marca 2014

Tu mówi Putin: "kryzys ukraiński"

-
Włodimir Władymirowicz podsumował Blitzkrieg krymski, nazywany przez niego "kryzysem ukraińskim". Posłuchaj, czego nie powiedziano z drugiej strony. Zabawne jest zestawienie jednej i drugiej propagandy.

© zezorro'10 dodajdo.com
blog comments powered by Disqus

muut