Go To Project Gutenberg

wtorek, 24 marca 2009

normalny szwindel

Jak bardzo system jest zaminowany i z jaką skalą oszustwa mamy do czynienia uzmysławia poniższa tabelka, zaczerpnięta ze strony eurointelligence.

Założenie, że fluktuacje na giełdzie mają rozkład normalny, jest czynione niejako a priori we wszystkich modelach sekurytyzacji (zamiany konkretnej transakcji w papier wartościowy). Między innymi na podstawie tego założenia zbudowano niesymetryczne, zerokosztowe struktury opcyjne do dojenia polskich eksporterów - patrz wpis broń masowego dojenia.


normalny rozkład oszustwa

Założenie normalnego rozkładu stabilnego (matematyk mówi stacjonarnego) procesu losowego (matematyk mówi stochastycznego) jest o tyle uprawnione, że w przyrodzie występuje powszechnie. Przypomnijmy: iloraz inteligencji IQ, rozkład wzrostu i ciężaru populacji, długość cykli przyrodniczych itd., wszystkie mają jedną cechę wspólną, mianowicie wartość średnią i wokół niej skupione wyniki (obserwacje, egzemplarze), symetrycznie po obu stronach średniej. Jest tyle samo ludzi wyższych o 10 cm i więcej od średniej, co niższych o 10 cm i więcej. Tyle samo ma IQ powyżej 140, co poniżej 60. Zaiste zadziwiająca regularność i symetria (mnie dziwi nieustająco).

Więcej, prawdopodobieństwo zaistnienia zjawisk (egzemplarzy) ekstremalnych maleje wykładniczo w miarę oddalania się od średniej. Powszechność normalnego rozkładu w przyrodzie tłumaczy jego natura, mianowicie kiedy mamy sytuację ustabilizowaną, przypadkowe fluktuacje nie mają określonego kierunku (trendu), wzajemnie się znoszą. Rozkład normalny ma tę cechę, że z jego obserwacji możemy wyliczyć tylko dwa parametry: średnią i gęstość rozrzutu wokół niej (odchylenie standartowe). Nic nie da ślęczenie i przyglądanie się, nawet przez tysiąclecia. Stabilny proces normalny ma tylko te dwa parametry, a reszta to zupełnie biały szum.

Boska niemalże natura normalnego rozkładu polega na tym, że nałożenie takiej powiedzmy naturalnej przypadkowości na inną naturalną przypadkowość da w efekcie... znowu naturalną przypadkowość. Złożenie dowolnej liczby procesów normalnych daje w efekcie proces normalny. Chaos się replikuje, ale nie zmienia swego charakteru, ten pozostaje niezmienny. Dlaczego? Ponieważ ustabilizowana natura - w dynamicznej, przypadkowej homeostazie dąży do normalnego rozkładu, który jest właśnie tym, który złożony z podobnym znowu daje podobny. To w sensie filozoficznym niejako definicja rozkładu normalnego, jego boskiej natury. W przypadkowej, chaotycznej rzeczywistości warunek stabilności tego chaosu doprowadza do definicji rozkładu normalnego!

Innymi słowy tylko normalny rozkład z nieograniczoną liczbą składników zawsze daje rozkład normalny. To wielka matematyczna zagadka, podobnie jak liczba Eulera. Kiedy wmyśleć się w to głębiej, matematyk dochodzi do deistycznego wniosku, że stabilny świat jest normalny i wykładniczy z przymusu, bo to wynika z żądania stabilności i ciągłości. Pochodna pochodnej pochodnej jest równa oryginałowi, jaki ojciec taki syn, suma przypadkowych zjawisk jest równa sumie przypadków itd. Świat trwa dzięki temu w stabilnym chaosie, dzieci są równie inteligentne jak rodzice, pory roku trwają tyle samo od tysiącleci i tak dalej.

Wróćmy do naszej giełdy. Założenie, że sytuacja na giełdzie jest procesem stablinym i normalnym nie ma sensu, podobnie jak przypuszczenie, że rozkład prawdopodobieństwa w opcjach walutowych jest symetryczny. Wystarczy rzut oka na przytoczony obrazek. Prawdopodobieństwo wystąpienia dołka na INDU z 13.10.08 wynosi jak jeden raz na 600 miliardów miliardów miliardów lat. A podobny wyskok zdarzył się w październiku ponownie! To daje ilościowy obraz wairygodności założeń o normalnym rozkładzie gry na giełdzie.

Co jest nie w porządku? Giełda znajduje się w niestabilnym momencie krachu, to po pierwsze, zatem nie ma stabilności. Po drugie kursy giełdowe w oczywisty sposób są manipulowane przez grubasów. Jak to udowodnić? Wystarczy wykonać rozkład kursów w dłuższym okresie. Powinien być normalny. Idę o każdy zakład, że na dowolnej giełdzie świata, na dowolnie wielkiej spółce nie jest! Ktoś przyjmuje zakład?
© zezorro'10 dodajdo.com

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Możesz użyć tagów HTML: b, i, a (i pewnie innych)
działanie: pogrubienie kursywa anchor np. link
ostatnia uwaga: moderator może zmienić/usunąć treści które uzna za niestosowne, bo moderator ma rację ;)

muut