Go To Project Gutenberg

wtorek, 1 lipca 2014

Hudson: neokolonialny Anschluss Ukrainy

-
Właśnie podpisana umowa stowarzyszeniowa Ukrainy, Mołdawii i Gruzji z EU, czyli ich gospodarczy Anschluss, to nowoczesny neokolonializm.

Michael Hudson twierdzi, że umowa o wolnym handlu z Ukrainą, dokonuje gospodarczej inwazji na tym kraju, według najgorszych, kolonialnych wzorów XIX w. w Afryce. Trudno nie przyznać mu racji, że efektem natychmiastowego i bezwarunkowego zniesienia barier handlowych i kapitałowych z UE, będzie ostateczne wydrenowanie i transfer ukraińskich zasobów naturalnych, czyli ich "prywatyzacja", po możliwie najniższych cenach, bez widocznego wzrostu poziomu życia, gdyż inwestycje zostaną poczynione na przejętych tanio bogactwach na kredyt i za cenę wzrostu podatków od pracy - podatku od dochodów osobistych i cen konsumpcyjnych oraz dalszego ograniczenia świadczeń socjalnych. Innymi słowy zasoby zostaną kupione tanio, a życie będzie coraz droższe, przy słabo rosnących - jeśli w ogóle - płacach.

W ten sposób efektem Anschlussu będzie afrykański neokolonializm na krawędzi Europy, gdzie będzie tania siła robocza, w ogromnej obfitości, a zarazem ogromne zasoby naturalne, których europejskie centrum, a zwłaszcza Berlin, bardzo potrzebuje. Nie jest to pomyślny scenariusz dla Polski, ani Ukrainy długofalowo, bowiem ugruntuje wasalną i peryferyjną zależność obydwu krajów od Berlina.

Stanie się tak z dwu, komplementarnych powodów. Po pierwsze tania siła robocza z Ukrainy skutecznie ograniczy wzrost płac w Polsce, a także będzie ogromnym hamulcem polskiej emigracji, która była do tej pory buforem ratunkowym dla młodego pokolenia. Po drugie, konkurencja produktów ukraińskich, zarówno rolnych, jak i surowców i przemysłowych półfabrykatów, które są domeną polskiego eksportu, zostaną jednym ruchem podcięte. Taki będzie efekt ekspansji gospodarczej UE, a zwłaszcza Niemiec, na wschód. Zdobędą nowy rynek do eksportu maszyn a także kapitału [inwestycje w nowe fabryki na kredyt], a Ukraina i Polska będą z tej ekspansji mieć niewiele, bo się tylko zaostrzy konkurencja między nimi - o kurczący się fragment rynku centrum - i część opłacalnych do tej pory biznesów upadnie, przy słabnących wynagrodzeniach.
© zezorro'10 dodajdo.com
blog comments powered by Disqus

muut