Go To Project Gutenberg

poniedziałek, 30 czerwca 2014

Kiedy stado skręca

-
Krótki, soczysty wywiad ze Stefanem Keen, australijskim zezowatym ekonomistą.

Steve Keen, wykładowca na mało znaczącej australijskiej uczelni, jest mi znany od roku 2008, kiedy znalazłem jego prace wśród nielicznych, przepowiadających nadchodzący kryzys finansowy. Jego obecna działalność w nowej firmie i niniejszy wywiad, ją reklamujący, jest właśnie wynikiem tamtych prac.

Co odmiennego mówi Keen, czego nie mówią inne "szkoły ekonomii", a można dowiedzieć się od kangurów? Otóż nic nadzwyczajnego z pozoru, a mianowicie to, że wszystkie "teorie ekonomii" starannie omijają kwestie fundamentalnego działania bankowości i finansów na ekonomię, bowiem kredyt i finanse w ogóle sterują życiem ekonomicznym w najdrobniejszych jego przejawach. Tradycyjne "teorie ekonomii" to nic innego, mówiąc wprost, jak mydlenie oczu i dziecinny bełkot, celem ukrycia prawdziwych mechanizmów i prawdziwych sprawców.

I tu doszliśmy do pana Belki, stóp procentowych, poziomu zadłużenia, kreacji pieniądza itd, czyli do prawdziwego sedna stadnego systemu, jakim jest gospodarka, a którym zarządza grupa świadomych tego pastuchów.


© zezorro'10 dodajdo.com
blog comments powered by Disqus

muut